erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
205263
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205263

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Eind 19de-eeuwse burgerwoning met straatgevel van 1912 zie jaarsteen (nummer 6), in de jaren 1930 uitgebreid met de naastgelegen woning (nummer 5). De twee rechtertraveeën van de woning nr. 6 zijn thans bij de woning nummer 5 gevoegd.

Volgens het kadaster wordt de woning nummer 6 in 1892 gebouwd in opdracht van landbouwer Emile Hanssens. In het begin van de 20ste eeuw meermaals uitgebreid met onder meer enkele achtergelegen bijgebouwen (mutatieschetsen van 1904 en 1905). In 1912 laten de weduwe en de kinderen van aannemer Emiel Maesbrouck de woning vergroten, waarbij de huidige voorgevel tot stand komt zie jaarsteen "1912", en het magazijn achter de woning optrekken. In 1930 breekt Raymond Vanwynsberghe, nijveraar te Harelbeke, één van de achtergelegen bijgebouwen af en in 1937 bouwt hij de woning nummer 5; het kadaster registreert de bouw van de woning als een "vergroting" van de bestaande woning nummer 6.

Nummer 6 en nummer 5 (linkerdeel). Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder een gemansardeerd zadeldak bedekt met leien en pannen (de drie linkertraveeën behoren tot nummer 6, de twee rechtertraveeën tot nummer 5). Baksteenbouw gecombineerd met het gebruik van arduin voor onder meer de plint, de aanzet- en sluitstenen, de lateien (begane grond), de als banden doorgetrokken onder- en bovendorpels en de horizontale banden tussen de bouwlagen. Geprononceerde centrale travee met boven de toegang een arduinen balkon op consoles en een bekronende dakkapel met in de geveltop de datumsteen "1912", aan weerszijden geflankeerd door een houten dakvenster met voluten en fronton. Houten kroonlijst op klossen, muizentandfries en tegeltableaus onder de dakrand. Licht getoogde muuropeningen met deels vernieuwd houtwerk (nummer 5). Kelderverdieping zie halfondergrondse ramen. Links, roodbakstenen afsluitingsmuur tussen drie vierkante bakstenen pijlers. Verlevendigd door het gebruik van gele (onder meer muizentandfries) en bruine baksteen (plint). Aangepaste, rechthoekige poortopening onder metalen I-balk en licht getoogde vensteropening onder alternerend geel-rode strekken, beiden voorzien van ijzeren hek op halve hoogte. Afgebroken en vervangen door een garage tijdens de inventarisatieperiode (2008).

Nummer 5 (rechterdeel). Diephuis van twee bouwlagen en één travee onder een gemansardeerd zadeldak (deels pannen, deels leien). De gevelmaterialen refereren naar de naastgelegen woning nummer 6: rode baksteenbouw gecombineerd met het gebruik van arduin (onder meer plint, omlijstingen). Driezijdige erker op de verdieping onder leien dakje. Halfrond toegangsportaal in arduin; houten deur met deurrooster geflankeerd door twee ramen. Zijgevel met houten kroonlijst op klossen. Rechts, éénlaags volume onder platte bedaking met opschrift "G. VANOPBROEKE" boven de vernieuwde garagepoort.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1893/38, 1904/19, 1905/34, 1914/56, 1930/53, 1937/63.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205263 (Geraadpleegd op )