erfgoedobject

Hoeve Te Wijngene

bouwkundig element
ID
205275
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205275

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Te Wijngene
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve genaamd het leengoed "Te Wijngene" (zie landboek van 1768), gelegen tussen de Beneluxlaan, de Kanaalstraat en de N391. De site klimt op tot de 18de eeuw, de huidige gebouwen zijn 19de-eeuws. De hoeve is gelegen aan een zijtracé van de Zwevegemsestraat, dat afgesneden werd met de aanleg van de Beneluxlaan in de jaren 1970 (registratie in het kadaster in 1976).

Historiek

18de eeuw. Op een kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, wordt een omwalde hoeve weergegeven - eigendom van de heer Parmentier - met een boerenhuis en landgebouw in een L-vormige opstelling en een poortgebouw aan de kant van de toegangsdreef. Ten noorden van de gebouwen bevindt zich binnen de omwalling een grote boomgaard.

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) is de hoeve uitgebreid met een landgebouwtje dwars op het boerenhuis en een landgebouwtje naast het poortgebouw; een gedeelte van de boomgaard ten noorden ervan is aangelegd als tuin. Circa 1835 is de hoeve eigendom van P.J. Parmentier uit Zwevegem en bewoond door Marcelin Synaeve.

Volgens het kadaster laat Rosalia Parmentier, bijzondere te Zwevegem, in 1863 de hoeve gedeeltelijk reconstrueren: het boerenhuis wordt verbouwd, de schuur wordt herbouwd en er wordt een bakhuis gebouwd op de grens van de boomgaard en de tuin (ingebruikname in 1867).

In 1872 registreert het kadaster de afbraak van het poortgebouw en de landgebouwtjes aan de zuid- en oostzijde van het erf, waarbij het zuidelijke gedeelte van de omwalling verdwijnt; na de afbraakwerken wordt de stal aan de zuidzijde van het erf opgetrokken in opdracht van landbouwer Jan Seynaeve uit Harelbeke.

20ste eeuw. In 1901 verkoopt Jan Seynaeve de hoeve aan landbouwer Jules Planckaert uit Harelbeke.

In de tweede helft van de 20ste eeuw verdwijnt de omwalling rondom de hoeve en worden de lage stallingen opgetrokken ten noorden van het boerenhuis. De hoeve is sinds vele jaren bewoond door de familie Planckaert.

Beschrijving

Geasfalteerde erfoprit, vertrekkende van de Beneluxlaan. Hoeve met losse bestanddelen, gelegen rondom een verhard erf. Hoevegebouwen weinig zichtbaar vanaf de openbare weg.

Boerenhuis aan de noordzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Uitbreiding tegen de achtergevel eveneens onder pannen zadeldak, tegen de voorgevel onder een platte bedaking.

Dwarsschuur aan de westzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een overkragend pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen, onder meer de grote, rechthoekige poort centraal in de erfgevel. Zuidgevel met luchtsleuven boven het lagere, aanpalende volume onder pannen lessenaarsdak.

Stalling aan de zuidzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een overkragend pannen zadeldak; westgevel met bakstenen rookkanaal. Erfgevel met rechthoekige muuropeningen, gesloten achtergevel.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1863/149, 1872/21, 1976/16.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Legger, Harelbeke, artikel 694.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1933: Dertiende carte figurative vanden derthienden canton genaemt de Wijd-Haege palende West, ten suyden den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Te Wijngene [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205275 (Geraadpleegd op 13-06-2021)