Monument Eerste en Tweede Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Harelbeke
Deelgemeente Bavikhove
Straat Bavikhovedorp
Locatie Bavikhovedorp zonder nummer, Harelbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Harelbeke (geografische inventarisatie: 01-06-2007 - 30-06-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Monument Eerste en Tweede Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Gedenksteen voor de militaire en burgerlijke slachtoffers en de civiel-arbeiders van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Gelegen aan de noordwestzijde van de Sint-Amanduskerk; omgeven door taxushagen en een bloemperkje. Gesigneerd door Viaene-Lagae uit Kortrijk.

Arduinen gedenksteen. Sokkel op een rechthoekige trede en met daarop een naar boven toe versmallende steen, bovenaan afgewerkt met een doorlopende kroonlijst en geprofileerde topbekroning. Op de top, een kruis en de letters "AVV VVC". Op de zuil in vlakreliëf "1914-1918" "1940-1945'" en de voorstelling van een soldaat in volledige uitrusting met een vaandel in de ene hand en een geweer in de andere. Op de sokkel in uitgehouwen zilverkleurige letters "WIJ VIELEN VOOR U VOOR 'T VADERLAND", rechts "GESNEUVELDE SOLDATEN", "GINDS LIGGEN HUN LIJKEN ALS ZADEN IN 'T ZAND HOOP OP DEN OOGST O VLAANDERENLAND", "BURGERLIJKE OORLOGSLACHTOFFERS" "1940-1945", links "CIVIELARBEIDERS" en "ANDERE SLACHTOFFERS" (telkens met overzicht van de namen).

  • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1995, p. 26, 76, 136.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Bavikhovedorp

Bavikhovedorp (Harelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.