erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205303
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205303

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige, historische hoevesite, eertijds gelegen Tweede Aardstraat nummer 10. Sinds de bouw van het nieuwe woonhuis aan de Bruyelstraat en het verval van de toegangsweg over de Plaatsbeek, is de toegang van de hoeve verlegd.

Thans verwaarloosde gebouwen van een hoeve met losse bestanddelen, in kern opklimmend tot de 17de eeuw maar grondig verbouwd vóór 1932. Gelegen aan de overgang tussen de Bruyelstraat en –voetweg en op een lichte verhevenheid aan de rand van het alluviale dal van de Plaatsbeek.

Historiek

17de eeuw. Vóór 1610 is ene Joos Dehane eigenaar van de hoeve. De hoeve wordt vermeld in 1610 in het Renteboek Ter Coutere als "eene behuusde hofstede, groot 2 B 3 C" en is vanaf dat jaar eigendom van de familie Dehondt-Dehane. Weergegeven op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque; een dreef leidt vanaf de toenmalige Bruyelstraat naar de parallel met de beek gelegen hoeve. In 1688 wordt Vincent Vander Meeren vermeld als eigenaar en Robert Warlop als pachter.

18de eeuw. Vanaf 1719 wordt de hoeve bewoond door Marijn Dhont en vanaf 1752 zijn de erfgenamen van Vincent Vander Meeren eigenaars van de hoeve. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), bestaat de hoeve uit vier gebouwen gelegen rondom een erf.

19de eeuw. Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft een boerenhuis, twee loodrecht op elkaar georiënteerde landgebouwen en een bakhuis weer. De hoeve is circa 1830 eigendom van Virginie Papejans uit Gent. Zelfde situatie op het gereduceerd kadasterplan (1853). Op de Popp-kaart (1856) zijn het woonhuis, bergschuur en stallingen eigendom van Surmont uit Gent. In 1882 is de hoeve eigendom van Coleta Surmont de Volsberghe uit Gent en tien jaar later komt de hoeve in het bezit van vlaskoopman Leo Rigole uit Kuurne die hem van 1892 tot 1897 in vruchtgebruik geeft aan Pieter Deconinck uit Kuurne.

20ste eeuw. Volgens het kadaster wordt de hoeve vóór 1932 grondig uitgebreid en verbouwd in opdracht van de weduwe en de kinderen van Gabriël Piers de Raveschoot-Vergauwen uit Kruishoutem. Het woonhuis en de bestaande landgebouwen worden grondig verbouwd, er worden twee nieuwe landgebouwen opgetrokken en het bakhuis afgebroken. In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt één hangar centraal op het erf en twee hangars ten zuiden van de bestaande bebouwing opgetrokken; aan de kant van de Bruyelstraat wordt in 1984 een nieuw woonhuis gebouwd.

Beschrijving

Hoevegebouwen gelegen rondom een deels verhard erf: het erf is - tussen het oorspronkelijke woonhuis en het recente huis - bebouwd met drie grote hangars.

Bewaard boerenhuis aan de noordzijde van het erf (weergegeven op primitief kadasterplan, aangepast vóór 1932). Eénlaags huis van negen traveeën met aan oostzijde twee opkamertraveeën zie opening met diefijzers in de zijgevel. Witgeschilderde voor- en achtergevel op grijs geschilderde plint, leien zadeldak met houten gekartelde gootlijst. Rechthoekige vensteropeningen met bewaard houtwerk (verdwenen luiken zie duimen). Aansluitend, deels ingestort, lager stalgedeelte aan de westzijde (eertijds koestal, vermoedelijk in oorsprong paardenstal).

Stal aan de westzijde van het erf (weergegeven op primitief kadasterplan, aangepast vóór 1932). Verankerde baksteenbouw onder leien zadeldak; licht getoogde staldeur met daarboven dakkapel met laadluik.

Stal aan de oostzijde van het erf (vóór 1932). Verankerde baksteenbouw onder licht overkragend, pannen zadeldak; licht getoogde openingen (laadluiken, staldeuren) en schuifpoort rechts.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1882/20, 1943/14.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Legger, Bavikhove, artikel 277.
  • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nummer 403: Eene ander splete van zelve thiende, de zuyt zijde van de prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
  • BOTTE K., GLORIEUX R., VANDEWALLE (red.), Het hoevenboek van Harelbeke, Deel 1: Bavikhove, Harelbeke, 1985, p. 63-65.
  • Zo was Bavikhove, Handzame, 1976, nummers 31, 37.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205303 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.