erfgoedobject

Boerenarbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
205313
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205313

Juridische gevolgen

Beschrijving

19de-eeuwse eenlaagse woningen met aanpalend schuurtje, nummer 15 ingrijpend verbouwd. Gelegen aan het begin van de Haringstraat tegenover de Doornhoutstraat, voorheen een weg leidend naar de hoeve "'t Hospitaalgoed".

Weergave van de woning nummer 15 op het primitief kadasterplan (circa 1830). In 1835 verkoopt landbouwer Antonius Veys de woning aan Jos. Blanckaert uit Kortrijk. In 1841-1842 bouwt landbouwer Petrus Masureel de woning nummer 13 (ingebruikname in 1850). Circa 1862-1863 wordt de woning nummer 15 vergroot en opgesplitst in een woongedeelte en een "werkwinkel" (huidige schuur). In 1882-1884 eigendom van pastoor Frederik Masureel uit Schuifferskapelle, die in 1883 een "windzwingelmolen" achter de woning nummer 15 bouwt. In 1895 bouwt landbouwer Emiel Dhooghe een zwingelarij achter het huis nummer 13. In 1902 registreert het kadaster de afbraak van de zwingelmolen en de omvorming van de "werkwinkel" (nummer 15) in een landgebouw. Vóór 1915 wordt er een zwingelarij achter het huis nummer 15 opgetrokken.

Nummer 13, éénlaagse, witbeschilderde woning (dubbelhuis) op een grijs beschilderde plint onder een zadeldak met Vlaamse pannen; licht getoogde openingen met vernieuwd houtwerk (onder andere luiken).

Schuur rechts van nummer 15. Witbeschilderde baksteenbouw op arduinen plint onder zadeldak met Vlaamse pannen; dubbele metalen schuifpoort aan de straatkant.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1835/9, 1842/1, 1865/12, 1882/25, 1884/4, 1902/17, 1917/25.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenarbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205313 (Geraadpleegd op )