erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
205315
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205315

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

In oorsprong 18de-eeuwse hoeve bestaande uit een boerenhuis en stal, volgens het kadaster grondig verbouwd/herbouwd in 1953. De hoeve was gelegen in de heerlijkheid Ten Aerden.

Historiek

17de eeuw. De hoeve wordt al weergegeven op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque; vanaf 1639 eigendom van Lieven Vercruysse. Vanaf 1688 is de "behuysde hofstede, bogaert ende mote" in het bezit van en bewoond door Guillaume Vereecke; volgens de literatuur is er in geen enkel ander historisch document sprake van een opperhof met motte en neerhof.

18de eeuw. Vanaf 1719 verpacht aan Denys Van Ruymbeke en in 1738 aan Pieter Van Ruymbeke. In 1752 wordt de hoeve verkocht aan het Hospitaal van Harelbeke. De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), geeft een drietal hoevegebouwen weer binnen een min of meer cirkelvormige omwalling; de dreef van de hoeve loopt in oostelijke richting (en dus niet naar de weg).

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) is de hoeve nog steeds eigendom van het Hospitaal van Harelbeke en worden er slechts twee gebouwen weergegeven binnen de cirkelvormige omwalling. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) en de Popp-kaart (1856) aangeduid als "Sabbe Ferme" verwijzend naar de eigenaars familie Sabbe.

20ste eeuw. In 1921 verkoopt het Hospitaal van Harelbeke de hoeve aan de familie Maes. In de jaren 1930 wordt het strodak van de schuur vervangen door een pannen dak.

Het kadaster registreert in 1953 een grondige verbouwing van de hoeve in opdracht van landbouwer Henri Maes uit Bavikhove waarbij de cirkelvormige omwalling (61 x 54 meter) verdwijnt; het boerenhuis en de schuur worden verbouwd/herbouwd en er worden twee kleinere landgebouwen opgetrokken. In 1965 wordt er een washuis gebouwd in het verlengde van de schuur.

Beschrijving

Erftoegang met vernieuwd, ijzeren hek tussen twee bakstenen pijlers. verharde erfoprit. Sterk verbouwd woonhuis van 1952 aan de straatkant. Drie landgebouwen ten zuiden van het woonhuis; verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Vermoedelijk 18de-eeuwse schuur verbouwd in 1953 aan de westzijde van het erf. Inwendig verbouwde schuur met koestal, aardappelkelder met betonnen boogjes, garage en washuis in het verlengde; openingen onder betonnen lateien, rechts van de dwarsdoorrit sporen van gedichte poort. Twee landgebouwen aan de oostzijde van het erf van 1953.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1953/2.
  • Rijksarchief kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Thiende inde prochie van Bavichove op de noortoostzijde van de prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
  • BOTTE K., GLORIEUX R., VANDEWALLE (red.), Het hoevenboek van Harelbeke, Deel 1: Bavikhove, Harelbeke, 1985, p. 24-26.
  • WOSTIJN A., Het klooster van de Heilige Augustinus in Harelbeke, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nummer 10, Harelbeke, 1991, p. 167-168.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205315 (Geraadpleegd op 25-06-2021)