erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205316
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205316

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losstaande bebouwing; site opklimmend tot de 17de eeuw, boerenhuis gereconstrueerd in het midden van de 19de eeuw en in 1920, landgebouwen daterend van vóór 1932. De hoeve was gelegen in de heerlijkheid Ten Aerden.

Historiek

17de eeuw. De hoeve zou voor het eerst zijn weergegeven op de kaart van de parochie Bavikhove van 1651 (kon niet worden gecheckt want de kaart is niet meer terug te vinden). In 1688 omschreven als "een behuyst stuck lant met een meersch inden noordwestelycke honk". Vanaf 1688 en zeker tot het midden van de 18de eeuw eigendom van de familie Vander Gracht, heer van Ten Aerden. In 1688 verpacht aan Adriaan D'Hont.

18de eeuw. Weergave van één volume op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778).

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) weergave van twee aanpalende woningen loodrecht op de weg met een bakhuis en stal; eigendom van wever P.J. Van Braband.

Volgens het kadaster worden de twee aanpalende woonhuizen vóór 1843 gereconstrueerd en verenigd in opdracht van bakker Constantinus Thurman uit Harelbeke. De Atlas der Buurtwegen (1845) geeft echter nog de situatie weer vóór de reconstructie van beide huizen.

20ste eeuw. In 1902 verkoopt bakker Petrus Thurman de hoeve aan Adriana Thurman uit Harelbeke, die volgens het kadaster in 1905 een vlasfabriek aan de straatkant bouwt. In 1920 wordt de hoeve verkocht aan vlashandelaar René Callens uit Ooigem (Wielsbeke); het woonhuis zou na een brand in 1920 deels zijn vernieuwd.

Vóór 1932 laat René Callens de hoeve verbouwen en uitbreiden; de bestaande stal en bakhuis worden afgebroken, het woonhuis wordt uitgebreid tegen de oostelijke zijgevel en er worden twee landgebouwen opgetrokken. De voormalige (thans afgebroken) vlasfabriek wordt in 1943 door het kadaster omschreven als "magazijn". In 1960 wordt een hangar opgetrokken en in 1963 een varkensstal. In 1970 worden er enkele serres voor tomaten en chrysanten gebouwd.

Beschrijving

Haaks georiënteerd boerenhuis en stal, gelegen aan een verhard erf. Boerenhuis gelegen aan de noordzijde, stal aan de oostzijde. Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken met Vlaamse pannen.

Eénlaags boerenhuis op gecementeerde plint met rechts woongedeelte van vier traveeën en links metalen schuifpoort. Rechthoekige openingen onder betonnen lateien met vernieuwd schrijnwerk. Vernieuwde achtergevel. Koestal met kleine rechthoekige openingen met groenbeschilderd schrijnwerk; recent aangebouwde kalverstal en twee garages (erfzijde).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1858/1, 1906/1, 1943/1.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Legger, Bavikhove, artikel 265.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plannen, nummer 1000: Bavichove caerte van de prochie, 1651 (deze kaart is verdwenen).
  • BOTTE K., GLORIEUX R., VANDEWALLE (red.), Het hoevenboek van Harelbeke, Deel 1: Bavikhove, Harelbeke, 1985, p. 27-29.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205316 (Geraadpleegd op 25-06-2021)