erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205328
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205328

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, waarvan het boerenhuis en de schuur teruggaan tot de 18de en/of 19de eeuw maar de site al opklimt tot de 17de eeuw. Gelegen op de hoek met de Waterstraat in het gehucht 't Eetje.

Historiek

17de eeuw. De hoeve wordt reeds vermeld in 1631 en is afgebeeld op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque. De hoeve behoort tot de heerlijkheid Duyfhuyse.

18de eeuw. De kaart van de heerlijkheid Duufhuyse van 1724 geeft een boerenhuis, schuur en bakhuis weer; weergave van een waterplas aan de kant van de Kuurnsestraat.In het landboek van 1752 wordt de hoeve beschreven als "een onbehuysde hofstede met eenen waterput ende stuk landt". De hoeve is in 1752 eigendom van de griffier Goetgebeur. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), is de hoeve geëvolueerd tot een vijftal gebouwen; de waterplas aan de kant van de Kuurnsestraat wordt nog steeds weergegeven.

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) is de gebouwenconfiguratie gewijzigd en de waterplas aan de kant van de Kuurnsestraat verdwenen; weergave van het boerenhuis, twee landgebouwen aan de oostzijde van het erf (onder meer de schuur) en het bakhuis aan de straatkant. Circa 1830 eigendom van François Surmont uit Gent. Zelfde situatie op de Atlas der Buurtwegen (1845). In 1882 in het bezit van Henricus Surmont de Volsberghe uit Lovendegem.

20ste eeuw. In 1929 of 1930 laat Jozef de Hemptinne-Surmont de Volsberghe uit Sint-Denijs-Westrem volgens het kadaster een zwingelarij met gasmotor optrekken achter de schuur. Vóór 1932 ontstaat de huidige gebouwenconfiguratie: uitbreiding van het boerenhuis en de schuur, bouw van de stal aan de westzijde van het erf en de twee stallen tegen het bakhuis. De varkensstal achter het boerenhuis zou volgens de literatuur dateren van 1975.

Beschrijving

Hoevegebouwen gelegen rondom een verhard erf, afgesloten door een smeedijzeren hek aan de Waterstraat. Betonnen paaltjes aan de kant van de Waterstraat en gekasseide erfoprit geflankeerd door kastanjeboom.

Mogelijk 18de-eeuws boerenhuis met aanpalende koestal (vermoedelijk eertijds paardenstal) aan de noordzijde van het erf. Eénlaagse witbeschilderde baksteenbouw van vijf traveeën op grijsbeschilderde plint onder een pannen zadeldak. Rechthoekige openingen met vernieuwd schrijnwerk.

Vermoedelijk eind 18de- of begin 19de-eeuwse bakstenen schuur onder een overkragend, pannen zadeldak aan de oostzijde van het erf. Geïntegreerde geiten- en koestal aan de zuidzijde (zie staldeuren) en bergplaats aan de noordzijde (zie grote, rechthoekige poort). Stal aan de westzijde van het erf (vóór 1932), gebruikt als garage. Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak; zijgevel met laadluik.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1882/50, 1929/20, 1930/7, 1943/31.
  • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nummer 403: Noch eene ander spliete vande zelve thiende, de westzijde vande prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
  • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Bavikhove, nummer 126: Duyfhuse in Bavichove, een deele ende in Hulste ende Curen, J. De Bersaques, 1724.
  • BOTTE K., GLORIEUX R., VANDEWALLE (red.), Het hoevenboek van Harelbeke, Deel 1: Bavikhove, Harelbeke, 1985, p. 37-38.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205328 (Geraadpleegd op 14-06-2021)