erfgoedobject

Dorpswoningen

bouwkundig element
ID: 205349   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205349

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Twee dwars op de weg georiënteerde woningen, volgens het kadaster gebouwd in 1835 door Charles Lefevre; aan de kant van de Leie wordt in 1835 een L-vormig magazijn opgetrokken dat reeds in 1865 deels wordt afgebroken. In 1881 registreert het kadaster de bouw van een "zwingelkot" in de tuin. Vóór 1915 laat Mathilda Lefevre uit Harelbeke een landgebouw en een bakhuis bouwen bij de woning nr. 26. In 1923 wordt het magazijn aan de kant van de Leie in opdracht van vlashandelaar Achille Vanderheeren vervangen door een zwingelarij met motor en in 1925 wordt de huidige schuur tegen de zwingelarij gebouwd. De woningen verkrijgen in "1933" (cf. jaarsteen) hun huidig uitzicht. In 1941 wordt de voormalige zwingelarij aan de kant van de Leie heropgebouwd.

Woningen gelegen ten westen van de verharde oprit die in het verlengde loopt van de straat Schothoek. Baksteenbouw onder een doorlopend gemansardeerd zadeldak (deels pannen, deels leien) met een overkragende gootlijst op klossen. Typische roodbakstenen voorgevels (nrs. 24-26) en achtergevel (nr. 26) gecombineerd met gebruik van gele baksteen voor de lateien (alternerend in gele en rode steen) en de doorgetrokken boven-, onder- en tussendorpels. Gecementeerde plint. Geprononceerde middentraveeën bekroond met (thans slechts één meer) dakkapel met tuitgevel, bij nr. 24 aan weerszijden geflankeerd door een rond dakvenstertje. Jaarsteen "1933" in dakkapel. Licht getoogde muuropeningen met deels vernieuwd houtwerk. Gecementeerde noordelijke zijgevel (nr. 24). Latere uitbreidingen tegen beide zijgevels.

Landgebouwtjes ten noorden van nr. 24 en achter nr. 26, deels zichtbaar vanaf de openbare weg: onder meer. laag schuurtje onder een overkragend pannen zadeldak.

Dwarsschuur van 1925 gelegen op het einde van de verharde oprit. Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Centrale metalen schuifpoort aan hangrail, daarboven spitsboognis in gele baksteen met bekronend kruisje en heiligenbeeld.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1835/4, 1865/7, 1882/15, 1917/7, 1923/3, 1925-1926/3.


Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205349 (Geraadpleegd op 30-03-2020)