erfgoedobject

Hoeve 't Populierenhof

bouwkundig element
ID
205380
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205380

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve 't Populierenhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, eertijds genaamd hof "Cannaert" en thans "'t Populierenhof". Gelegen op de hoek met de Lendeledestraat, bij de grens met de gemeente Lendelede.

Historiek

18de eeuw. "Hofstede Cannaert" wordt al weergegeven op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste en bestaat er uit een boerenhuis en een landgebouw. De Tiendekaart van Hulste (circa 1760-1765) geeft een omwalde hoeve weer, bestaande uit een boerenhuis, een land- en poortgebouw. Op een kaart van een stuk land langs de Brugse Calsiewegh van 1768 wordt de omwalde "hofstede en boomgaert veuve Joseph Cannaert" met boerenhuis en twee landgebouwen (waaronder stallingen) afgebeeld. Zelfde situatie op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778).

In het renteboek van de heerlijkheid Cleen Diestvelt van 1778 is de omwalling rondom de hoeve verdwenen.

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt ook de schuur afgebeeld aan de kant van de Lendeledestraat. Circa 1830 eigendom van H. Vansaceghem uit Gent en in 1860 wordt de hoeve verkocht aan brouwer Ludovicus Gheysens uit Harelbeke.

20ste eeuw. In 1910 bouwen de weduwe en de kinderen van nijveraar Alberik Gheysens uit Harelbeke het bakhuis ten noordwesten van het boerenhuis.

In de jaren 1980 wordt de hoeve gerenoveerd en herbestemd tot woongelegenheid met restaurant; in 1987 wordt de schuur door architect Kris Vandommele uit Izegem verbouwd tot restaurant. Het landgebouw aan de straatkant en de hangar achter de schuur worden afgebroken.

Beschrijving

Korte, gekasseide erfoprit. Erftoegang met ijzeren hek tussen twee bakstenen pijlers onder ezelsrug, aan weerszijden geflankeerd door een voetgangerspoortje met lagere bakstenen pijler met ezelsrug. Gerenoveerde hoevegebouwen rondom een deels verhard erf.

Woonhuis gelegen aan de noordzijde van het erf. Eénlaagse baksteenbouw van vijf traveeën (hoger travee links) onder een overkragend pannen zadeldak. Recente gevelafwerking. Rechthoekige openingen met vernieuwd houtwerk, onder meer beluikte vensters.

Stallingen gelegen aan de westzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Eveneens nieuwe gevelafwerking. Staldeuren en vierkante venstertjes aan erfzijde, linkerzijgevel met poort en laadluik.

Dwarsschuur gelegen aan de zuidzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder vernieuwd en overkragend pannen zadeldak; aan de kant van de Lendeledestraat ondersteund door drie steunberen. Dubbele dwarse doorrit; de poorten werden in 1987 vervangen door grote glaspartijen.

Bakhuis ten noordwesten van het woonhuis.

  • Archief Technische Dienst Harelbeke, Bouwaanvragen: Hulste, 1987/75.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1914/1.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Legger, Hulste, artikel 4.
  • Rijksarchief Gent, Familie Fonds II, nr. 1268: Vernieuwing van de Rentebouck der Heerelyckhede van Cleen Diestvelt inclaverende in de prochien van Heestert, Ooteghem, Deerlijk, Hulste en Lendelede, 1778.
  • Rijksarchief Gent, Familie Fonds, nr. 1339: Figuratieve kaart en meting van een stuk land waardoor de Brugse Calsiewegh is getrokken, gelegen op Hulste en Lendelede met een afbeelding van een omwalde hoeve, Anthone van Outrive, 1768.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het sesde deel der prochie van Hulste van westen de prochie van Lendelede en suyd noort en oost de straete comende van Lendele en loopende so oost waert naer de Groote heirbaene van Cortryck op Thieldt..., in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.
  • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 2887c: Plan van de tienden van Harelbeke gelegen in de zes wijken van Hulste, eind 18de eeuw (circa 1760-1765).

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve 't Populierenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205380 (Geraadpleegd op )