erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205381
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205381

Juridische gevolgen

Beschrijving

In oorsprong 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, gelegen net ten noorden van de Lampernissebeek. Recent uitgebreid met een nieuw woonhuis doch met behoud van het oude.

Historiek

18de eeuw. Eerste weergave op de Tiendekaart van Hulste (circa 1760-1765); de hoeve bestaat circa 1760-1765 uit een boerenhuis en een landgebouw, eigendom van Christiaan Lammertyn.

Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), worden vier volumes weergegeven binnen een 8-vormige omwalling; op een kaart uit het vernieuwde renteboek van de heerlijkheid Cleen Diestvelt van 1778 bestaat de hoeve echter nog uit een boerenhuis met een groot en een klein landgebouw.

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) is de hoeve deels omwald en worden twee nieuwe landgebouwen weergegeven; circa 1830 eigendom van François Le Couyere uit Gent.

Op de Atlas der Buurtwegen (1845) en de Popp-kaart (1856) aangeduid als "Ferme Clerck". Vóór 1852 wordt het boerenhuis vergroot in opdracht van inspecteur Jules Kindt uit Sint-Joost-ten-Node. Op de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1885, circa 1910) aangeduid als "Ferme Vlugery".

20ste eeuw. In 1904 worden door landbouwer Constant Declercq twee nieuwe (thans afgebroken) landgebouwen opgetrokken, het boerenhuis verlengd met twee traveeën in zuidelijke richting en een bestaande stal uitgebreid aan de noordzijde. Volgens het kadaster wordt er in 1925 bij de hoeve een motorzwingelarij gebouwd die echter al in 1927 terug zou afgebroken zijn.

In 1943 laat Cyriel Declercq drie landgebouwen vergroten en één nieuw landgebouw optrekken. In het laatste kwart van de 20ste eeuw wordt aan de zuidzijde van het erf een nieuw woonhuis gebouwd.

Beschrijving

Dieper gelegen hoeve, van de straat afgescheiden door dichte beplanting van bomen en struiken. Erftoegang met populieren, gekasseide erfoprit. Hoevegebouwen gelegen rondom een erf dat met de nieuwe loodsen deels is verstoord. Recent woonhuis aan de zuidzijde van het erf.

Bewaard boerenhuis aan de zuidwestzijde van het erf (schuin ten opzichte van de weg gelegen). Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Kopgevel met rondboogvensters met druiplijst van zwarte baksteentjes; daarboven spitsboognis.

Oude landgebouwen ten oosten van de erfoprit. Bakstenen stalgebouw op zwart gepekte plint en onder overkragend pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien. Hoger volume onder pannen zadeldak, moeilijk zichtbaar want quasi ingebouwd door recente loods.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1882/11, 1906/8, 1925-1927/10, 1943/2.
  • Rijksarchief Gent, Familie Fonds II, nr. 1268: Vernieuwing van de Rentebouck der Heerelyckhede van Cleen Diestvelt inclaverende in de prochien van Heestert, Ooteghem, Deerlijk, Hulste en Lendelede, 1778.
  • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 2887c: Plan van de tienden van Harelbeke gelegen in de zes wijken van Hulste, eind 18de eeuw (circa 1760-1765).

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205381 (Geraadpleegd op 13-05-2021)