erfgoedobject

Masureel International NV

bouwkundig element
ID
205393
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205393

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Masureel International NV
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Grootschalige industriële site "Masureel International NV", gespecialiseerd in woningtextiel en gelegen tussen de Brugsestraat, Kantstraat en Kapelstraat, vlakbij het centrum van Hulste. Site ontstaan in het midden van de 19de eeuw, in 1941 omgevormd en sterk uitgebreid tot weverij en ververij Masureel. Ook in de tweede helft van de 20ste eeuw, systematische uitbreiding.

Historiek

19de eeuw. Volgens de gegevens van het kadaster worden in 1849-1850, in opdracht van olieslager Leo Masureel, een huis met een U-vormig bijgebouw en een "stoomtuigoliemolen" aan de kant van de Brugsestraat gebouwd (in gebruikname in 1859). In 1873 worden het U-vormige bijgebouw en de "stoomtuigoliemolen" uitgebreid en worden achter de molen ook een cichoreifabriek en een magazijn opgericht (ingebruikname in 1875). Deze fabriek wordt in 1882 omschreven als "suikerijfabriek" en wordt samen met het magazijn in datzelfde jaar vergroot; de gebouwen zijn op dat ogenblik volgens het kadaster eigendom van Victor Catulle.

Reeds in 1883-1884 komen de gebouwen terug in het bezit van de familie Masureel; het bestaande U-vormige bijgebouw wordt in 1883-1884 omgevormd tot twee huizen (straatkant) met een achtergelegen rosmolen.

In 1898 wordt de suikerijfabriek door handelaar Ferdinand Masureel en priester Leander Masureel vergroot en omgevormd in een stoomzwingelarij. Twee jaar later wordt de stoomzwingelarij opgesplitst in een stoomzwingelarij en een suikerdrogerij.

20ste eeuw. In 1931 laat Charles Masureel naast de stoomzwingelarij een roterij optrekken. Op 1 mei 1941 wordt de weverij en ververij Masureel opgericht, onder de naamloze vennootschap "Etablissements Charles Masureel". De ververij wordt in de bestaande stoomzwingelarij ondergebracht, de vervallen cichorei-ast wordt heringericht met burelen en een magazijn, en de oudste volumes aan de kant van de Brugsestraat worden bij de ververij geïntegreerd. Daarnaast wordt een weverij gebouwd met magazijn en burelen. In 1942 wordt de stoomtuigoliemolen van 1849-1850 naast het magazijn aan de straatkant omschreven als een "mekanieke zwingelarij". In 1956 vermeldt het kadaster de uitbreiding aan de zuidoostzijde van de ververij. De bouwaanvraag voor de oprichting van de nieuwe ververij en de verbouwing van de bestaande ververij dateert van 1954; de werken worden uitgevoerd onder leiding van architect F. G. Riessauw. De ververij beschikt volgens de plannen van 1954 over een drogerij, een stookplaats, een pomphuis, een ruimte voor kleurstoffen, een werkplaats en burelen.

In 1958 wordt het magazijn aan de straatkant uitgebreid en in 1960 de weverij (volume aan de zuidzijde). In 1965 en in 1973 wordt de ververij opnieuw uitgebreid aan de zuidoostzijde.

In 1974 verdubbelt de bebouwde oppervlakte met de bouw van een grootschalig nijverheidsgebouw naast de weverij (Kantstraat nummer 1). In 1980 wordt de weverij aan de noordzijde uitgebreid en in 1988 het nijverheidsgebouw aan de Kantstraat nummer 1.

Beschrijving

Industriële site bestaande uit een ververij en een weverij tussen de Brugse- en Kantstraat en een recent nijverheidsgebouw aan de Kantstraat.

Ververij gelegen aan de oostzijde van de site. Beton en baksteenbouw onder een platte bedaking met aansluitend een bakstenen, verjongende schoorsteen. De uitbreiding van 1954 is een beton- en baksteenbouw onder een zaagtandbedaking (steilste dakvlak met aluminium glasroeden, minst steile dakvlak met pannen) cf. bouwaanvraag van 1954. Bakstenen volume van twee bouwlagen en zes traveeën onder een platte bedaking aan de Brugsestraat (oorspronkelijk bevonden zich hier de oudste volumes). Roodbakstenen straatgevel op een gecementeerde plint. Zijgevel met sporen van lager volume onder zadeldak.

De weverij is centraal gelegen tussen de ververij en het recente nijverheidsgebouw aan de Kantstraat.

Het recente, grootschalige nijverheidsgebouw vormt het volledige westelijke gedeelte van de site (Kantstraat nummer 1): volume van 1974 op de hoek van de Brugsestraat en de Kantstraat, volume van 1988 aan de Kantstraat.

  • Archief Technische Dienst Harelbeke, Bouwaanvragen: Harelbeke, 1954/53.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1850/3, 1873/6, 1882/84, 1884/5, 1898/5, 1900/11, 1931/36, 1941/12, 1942/22, 1956/25, 1958/45, 1960/43, 1965/35, 1973/20, 1974/54, 1980/6, 1988/37.
  • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 141.
  • Familiegeschiedenis Masureel, Wortegem-Petegem, 2001, p. 231.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De weverij werd gesloopt.

  • Informatie verkregen van Intercommunale Leiedal (22 december 2022). 
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Masureel International NV [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205393 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.