erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205412
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205412

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eind 18de- of begin 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen gelegen op het einde van de Distelbosstraat.

Historiek

18de eeuw. De hoeve wordt voor het eerst afgebeeld op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste; weergave van een boerenhuis, een schuur aan de straatkant en drie kleinere landgebouwen. De kaart van 1758, opgemaakt door landmeter Frans De Bal, geeft een boerenhuis, een stalling en een schuur aan de straatkant weer.

19de eeuw. Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft een boerenhuis, een rosoliemolen, vier landgebouwen en bakhuis weer, eigendom van A. Mechelynck en kinderen uit Gent. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) en de Popp-kaart (1856) aangeduid als "Ferme Kerkhof".

Volgens de mutatieschetsen van 1860 wordt het landgebouw aan de oostzijde van het erf vergroot in opdracht van de vrouw van P.J. Wauters uit Gent. In 1890 registreert het kadaster de omvorming van de rosoliemolen in een landgebouw door Floris Vanloo uit Gent.

20ste eeuw. In 1938 worden de landbouwgronden van de hoeve verdeeld onder de erfgenamen van landbouwer Cyriel Byttebier; de hoeve komt in het bezit van landbouwer André Byttebier.

In 1942 wordt de hoeve verbouwd: de landgebouwen aan de oost- en noordoostzijde van het erf worden vergroot en verenigd (in functie hiervan wordt één van de hoeken van het boerenhuis afgeschuind), het achterliggende landgebouw wordt herbouwd en achter de voormalige rosoliemolen wordt een nieuw landgebouw opgetrokken.

In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt de voormalige rosoliemolen afgebroken; bouw van hangars.

Beschrijving

Boerenhuis en landgebouwen gelegen rondom een met betonplaten verhard erf, afgesloten van de straat door middel van een smeedijzeren hek.

Deels gerenoveerd éénlaags boerenhuis aan de noordzijde van het erf. Wit bepleisterde en beschilderde, verankerde baksteenbouw met imitatievoegen onder een gemansardeerd pannen zadeldak. In 1942 afgeschuinde zuidoosthoek. Licht getoogde, geprofileerde toegangsdeur en vensteropeningen onder ontlastingsbogen met diamantsluitsteen; doorlopende onderdorpels. Vernieuwd houtwerk.

Schuur aan de zuidzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een overkragend pannen zadeldak. Erfgevel met korfboogpoorten (waarvan één deels gedicht) voorzien van schuifpoorten op hangrails; rechthoekige opening onder betonnen latei. Kopgevel met luchtsleuven.

Landgebouwen aan de oost- en noordoostzijde van het erf (verbouwd in 1942). Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken; muuropeningen onder betonnen lateien. Landgebouw aan oostzijde met gedichte korfboogpoort en dakkapel met laaddeur. Landgebouw aan de noordoostzijde met laadluiken ter hoogte van de tweede bouwlaag; aanpalend volume onder een platte bedaking, op de hoeken voorzien van kleine, bakstenen pijlers op de hoeken.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1860/4, 1890/2, 1938/20, 1942/18.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nummer 81: Caerte figurative van het vijfde deel der prochie van Hulste van oosten het dreveken lopende van het Schuerken naar Hulste Meulen toe suyd west de prochie van Bavichove Ceurne en Lendelede en noort de straete loopende van Hulste straete naer de prochie van Lendelede..., in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.
  • Familiegeschiedenis Masureel, Wortegem-Petegem, 2001, p. 44-45.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het landgebouw aan oostzijde, evenals het hek zijn verdwenen.

  • Informatie verkregen van Intercommunale Leiedal (22 december 2022). 
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205412 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.