Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Harelbeke
Deelgemeente Hulste
Straat Hulstedorp
Locatie Hulstedorp 3, Harelbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Harelbeke (geografische inventarisatie: 01-06-2007 - 30-06-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Pastorie van de Sint-Pietersparochie van Hulste, gebouwd in 1866 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Crocquison ter vervanging van een oudere pastorie.

Historiek. 18de eeuw. Op een 18de-eeuwse kaart van Hulste, afkomstig uit het landboek van Ingelmunster, wordt de pastorie van Hulste weergegeven tussen "de claver beke" en de huidige Kerkstraat. De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), geeft tussen de Sint-Pieterskerk en de Hazebeek een tweetal volumes weer, waaronder de pastorie.

19de eeuw. Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft een omwalde pastorie met bijgebouwtje weer; de woning is eigendom van de gemeente Hulste. Omstreeks 1859 worden in opdracht van pastoor Petrus Eugeen Remaut de grachten rondom de pastorie gedempt samen met de moerassen aan de zuidoostkant van het hof langs de beek. De pastorie bevindt zich in vervallen toestand en in 1863 besluit de kerkraad een nieuwe pastorie te bouwen onder leiding van de provinciaal architect Pierre Crocquison. De plannen van de pastorie dateren van 1865 en de bouw wordt geregistreerd in het kadaster in 1866.

20ste eeuw. Tussen 1907 en 1922 wordt onder impuls van E.H. Henri Dejonckheere bij de pastorie een tuin aangelegd naar ontwerp van hofbouwkundige Karel Demuynck uit Eernegem, die naar verluidt ook de pastorietuinen van Zwijnaarde (Gent) en Beveren-aan-de-IJzer (Alveringem) ontwierp. In 1999 wordt de woning uitgebreid met een autobergplaats, ter vervanging van een vroeger vrijstaande garage, die moest wijken voor de toegankelijkheid van de woningen aan de Vlietestraat nrs. 169-173.

Beschrijving. Pastorie met grote, deels ommuurde pastorietuin, gelegen op de hoek met de Kerkstraat. Voortuintje afgezet met laag bakstenen muurtje en ijzeren hekwerk; grote buxussen, vermoedelijk uit de periode 1907-1922.

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak met links een aanpalend volume van twee traveeën en één bouwlaag onder een half schilddak bedekt met pannen. Geprononceerde middentravee met afgeknotte puntgevel met rondboogvenster (verdwenen ijzeren kruisbekroning). Bruine baksteenbouw gecombineerd met wit bepleisterde en beschilderde horizontale banden en deur- en vensteromlijstingen met sluitsteen. Gootlijst op klossen. Muuropeningen met licht accoladebogige afwerking; deels bewaard houtwerk. Aanpalend volume met rechthoekige vensteropeningen en rolluikkasten (bewaard houtwerk). Eenvoudige achtergevel met op de begane grond gewijzigde opening en aanbouw van de jaren 1930 met aanpalend terras, naar verluidt deels belegd met een deel van de vloer van de oude kerk.

Bewaard grondplan met centrale gang en aan weerszijden een salon, links met bewaarde negotische vloer en 19de-eeuwse marmeren schouw met negotische tegeltjes; rechts met tweede, achterliggend salon aan de tuin. Achterkeuken met bewaarde gootsteen. Deels onderkelderd door kelder met tongewelf.

Tuin met glooiend reliëf eertijds gevormd door de Hazebeek die werd rechtgetrokken en ingekokerd. Bewaard bomenbestand met onder meer imposante plataan naast een centraal gelegen vijver en ten noordoosten nog grote buxussen. Klein bijgebouw, bereikbaar via paadje van betondallen, afgeboord door buxushaagje. Baksteenbouwtje onder pannen zadeldak, afgewerkt met zorgvuldige houten gootlijst.

  • ARCHIEF VLAAMS INSTITUUT VOOR ONROEREND ERFGOED, Documentatiecentrum, Kaarten en plattegronden K.C.M.L., nr. 393.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1872/9.
  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2906: Het landboek van Ingelmunster, in Carton formé d'une couverture de livre en veau brun, renfermant plusieurs plans des seigneuries de Schothouck et Ceurenbrugghe relevant de Meulebeke, Hazenbossche, Halewynsche et Ter Couter, 18de eeuw.

  • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 120.
  • DECROIX L., Kerk Hulste 100 jaar, 1906-2006, s.l., 2006, p. 37.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Hulstedorp

Hulstedorp (Harelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.