erfgoedobject

Stoommelkerij van Hulste

bouwkundig element
ID
205435
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205435

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige stoommelkerij van Hulste gebouwd in "1907" zie jaarsteen, thans bestaande uit een burgerwoning met garage (voormalige melkerij/ magazijn).

Historiek

De stoommelkerij wordt volgens het kadaster in 1907 gebouwd in opdracht van de maatschappij "Sint-Pieters melkerij van Hulste". In 1913 wordt de stoommelkerij uitgebreid met een achterliggend bijgebouwtje.

In 1931 omschrijft het kadaster de voormalige stoommelkerij als een magazijn en een huis, beiden eigendom van Eugeen Snoeck; in datzelfde jaar wordt er een kleine uitbreiding tegen de rechterzijgevel van de woning voorzien.

Beschrijving

Voortuintje afgezet door laag bakstenen muurtje met ijzeren hekwerk; gekasseide garageoprit. Baksteenbouw verlevendigd met sierankers aan de straatzijde.

Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën afgewerkt met schermgevel met bekronende punt-/trapgevel ter hoogte van de dakverdieping; achterliggend pannen zadeldak.

Gebruik van arduin voor de plint, de dekstenen, de (doorlopende) lateien, de onderdorpels op consoles, de negblokken, de sluit- en aanzetstenen en de jaarsteen "1907" in de topgevel. Rechthoekige muuropeningen onder latei en korfboogvormige (middentravee), licht getoogde (zijtraveeën) of rondboogvormige (puntgevel) strekken. Vernieuwd houtwerk naar oud model.

Aanpalende garage (voorheen stoommelkerij en magazijn) onder een pannen schilddak. Decoratieve bakstenen lijst onder de dakrand met onder meer muizentand en bakstenen consoles. Recente, rechthoekige garagepoort onder horizontale band in arduin.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1908/7, 1913/9, 1931/28.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stoommelkerij van Hulste [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205435 (Geraadpleegd op 20-06-2021)