erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205440
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205440

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dieper gelegen 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen zoals een bewaard boerenhuis en dwarsschuur doch met een nieuwbouwvilla op de plaats van de voormalige stallingen. Opgenomen in de niet-limitatieve lijst van merkwaardige gebouwen in het open landschap van Harelbeke, definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 11.02.2008 (categorie 1).

Historiek

18de eeuw. Eerste afbeelding van de hoeve op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste; de hoeve is op dat ogenblik eigendom van de heer Coppetiers en bestaat uit het boerenhuis, de schuur en een landgebouw (vermoedelijk stallingen). Zelfde situatie op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778).

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) worden ten zuiden van de stallingen nog twee kleinere landgebouwen weergegeven. Circa 1830 eigendom van Adrien Overland uit Doornik. In de tweede helft van de 19de eeuw eigendom van de familie Ysenbrant uit Tielt. In 1922 verkoopt Jan Descheppere uit Eeklo de hoeve aan vlashandelaar Cyrille Decannière uit Kuurne. De hoeve blijft ongewijzigd bewaard tot de bouw van de villa ter vervanging van de landgebouwen aan de oostzijde van het erf in het laatste kwart van de 20ste eeuw.

Beschrijving

Lange erfoprit, verhard erf met recente aanplanting. Hoeve met bewaard boerenhuis en schuur; nieuwgebouwd woonhuis aan de oostzijde van het erf.

Eénlaags boerenhuis van zeven traveeën, gelegen aan de noordzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak; restant van klokkenstoel op de nok. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk. Sterk met klimop begroeide erfgevel.

Deels gerenoveerde dwarsschuur gelegen aan de westzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw op een vernieuwde met cement bezette plint en onder een overkragend pannen zadeldak. Dubbele dwarsdoorrit met rond- of korfboogpoort, thans ingevuld met grote glaspartij. Erfgevel met luchtsleuven.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Legger, Hulste, artikels 427 en 761.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het derde deel der prochie van Hulste oost suyd de Heirbaene van Cortryck op Tieldt suydt, west een ander straete die comt van Englemunster, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205440 (Geraadpleegd op 16-05-2021)