erfgoedobject

Boerenarbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
205461
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205461
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Dwars op de weg gelegen woningen, fasegewijs tot stand gekomen in de 18de, 19de en eerste helft van de 20ste eeuw. Gelegen bij de grens met Oostrozebeke.

Op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste en op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de woning nummer 111 reeds weergegeven; circa 1830 eigendom van wever Pieter Vlieghe. Herbergier Jacobus Delombaerde bouwt volgens het kadaster in 1862 de woning nummer 113 (ingebruikname in 1871). In 1902 bouwt herbergier Pieter Delombaerde volgens het kadaster de woning nummer 115 en in 1930 bouwen de weduwe en kinderen van Charles Vanhaecke de woning nummer 109.

Geheel van vier dwars op de weg gelegen woningen met aan de overzijde van het erf (met moestuin) een stalling. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken.

Drie oudste woningen (nummers 111-115): wit bepleisterde en beschilderde baksteenbouw op een zwart gepekte plint en onder een doorlopend pannen zadeldak met dakkapel aan erfzijde. Nummer 111 met opkamertravee. Rechthoekige openingen met vernieuwd houtwerk.

Nummer 109 aan de straatkant: deels wit beschilderde baksteenbouw onder een gemansardeerd zadeldak met pannen, rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1865/17, 1903/8, 1930/4.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het derde deel der prochie van Hulste oost suyd de Heirbaene van Cortryck op Tieldt suydt, west een ander straete die comt van Englemunster, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenarbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205461 (Geraadpleegd op 14-05-2021)