erfgoedobject

Hoeve De Voyageur

bouwkundig element
ID
205466
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205466

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Voyageur
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

18de-eeuwse hoeve "De Voyageur" zie houten bord op de voorgevel. De hoevenaam verwijst mogelijk naar de herberg "De Voyageur", die zich in de periodes 1861-1893 en 1901-circa 1935 bevond aan de Oostrozebeeksestraat (ter hoogte van het huidige nummer 11). De hoeve is deels gelegen op grondgebied Hulste (boerenhuis, schuur, deel van stal) en deels op grondgebied Bavikhove (bakhuis, deel van stal). Opgenomen in de niet-limitatieve lijst van merkwaardige gebouwen in het open landschap van Harelbeke, definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 11.02.2008 (categorie 1).

Historiek

18de eeuw. De hoeve wordt reeds afgebeeld op een kaart van 1715 uit het landboek van Hulste; weergave van een boerenhuis, de schuur en een landgebouwtje op grondgebied Bavikhove. De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778) geeft een boerenhuis, de schuur en de stal weer.

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt ook het bakhuis achter de stal weergegeven; circa 1830 eigendom van Agnes Overland uit Doornik. Vanaf het tweede kwart van de 19de eeuw is de hoeve in het bezit van de familie Errembault du Masnil uit Doornik.

In 1909 laat barones Antoinette Errembault du Masnil et du contre d'Arguesse uit Jollain Merlin volgens het kadaster het boerenhuis volledig reconstrueren. In 1959 wordt de hoeve verkocht aan landbouwer André Cattebeke en worden de schuur en de stal vergroot.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen gelegen rondom een begraasd erf. Verharde erfoprit afgesloten van de straatkant door een rood beschilderd ijzeren hek tussen twee overgroeide bakstenen pijlers; sterk overgroeide linkerpijler met beglaasde nis met heiligenbeeld. Voortuintje afgesloten door soortgelijk voetgangershek. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken.

Eénlaags boerenhuis met geïncorporeerd stalvolume aan de noordzijde van het erf; woongedeelte van zes traveeën. Dakkapel met laadluik aan erfzijde ter hoogte van het geïncorporeerde stalvolume. Verlaagde muuropeningen onder betonnen lateien, zijgevel met gedicht venster. Bewaard houtwerk.

Schuur aan de westzijde van het erf. Rechthoekige dwarse doorrit en lagere rechthoekige poorten onder I-balk, licht getoogde staldeuren en -vensters. Recent aangebouwde stalling tegen de achtergevel onder golfplaten lessenaarsdak.

Stalling aan de zuidzijde van het erf onder een sterk overkragende pannen zadeldak met dakkapellen aan erfzijde, waarvan één met laadluik. Licht getoogde muuropeningen met vernieuwd houtwerk. Lager aanpalend volume van 1959 tegen de rechterzijgevel.

Bakhuis gelegen achter de stalling.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1910/7, 1959/19.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Legger, Hulste, artikel 383.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nummer 81: Caerte figurative van het eerste deel der prochie van Hulste van oost suyden de prochie van Bavichove en noort en west de heirbaene van Cortryck op Thielt tot de dreve die loopt naer het goed te Calfshaeghe of den Tieltschen voetweg, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1715.
  • OPSOMER J., DECROIX L., Brouwerijen en herbergen Bavikhove-Hulste, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nummer 25, Harelbeke, 2006, p. 155.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Voyageur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205466 (Geraadpleegd op 07-05-2021)