erfgoedobject

Boerenarbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
205468
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205468
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

18de-eeuwse tweewoonst met landgebouwtje, zie reeds weergegeven op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft twee aanpalende woningen weer, eigendom van landbouwer J. Cottegnies. In 1905 worden door de weduwe en de kinderen van Jozef Kerckhof achter de woningen twee aanpalende landgebouwen opgericht; in 1918 wordt één van deze landgebouwen omschreven als een zwingelarij. In 1922 worden de woningen verkocht aan vlaswerkers Odil Behaegel en Honoré Degraeve. In 1957 wordt het lagere volume tegen de zijgevel van één van de huizen gebouwd.

Dwars op het zijtracé van de Potteriehoek gelegen tweewoonst met waterpomp op het erf. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken (verschillende nokhoogte). Oostelijke woning met gecementeerde erfgevel, westelijke woning met wit beschilderde erfgevel en gecementeerde zijgevel. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk; westelijke woning met beluikte vensters. Lage uitbreiding onder lessenaarsdak met golfplaten tegen de zijgevel van de westelijke woning. Bijgebouwtje in vervallen toestand aan de overzijde van het erf.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1906/13, 1918/13, 1922/8, 1957/18.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenarbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205468 (Geraadpleegd op 11-05-2021)