erfgoedobject

Hoeve Ter Tonnebroucke

bouwkundig element
ID
205473
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205473

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Tonnebroucke
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Tonnebroucke
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Dieper gelegen hoeve zogenaamd "Ter Tonnebroucke" zie smeedijzeren letters op de zijgevel van de schuur. Hoeve met losse bestanddelen vermoedelijk in oorsprong daterend uit de 18de eeuw; de site klimt op tot het begin van de 17de eeuw.

Opgenomen in de niet-limitatieve lijst van merkwaardige gebouwen in het open landschap van Harelbeke, definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 11.02.2008 (categorie 1).

Historiek

17-18de eeuw. Volgens De Flou wordt de hofstede "Tunnebrouck" voor het eerst vermeld in 1618. Op een kaart van 1715 uit het landboek van Hulste wordt het "goet te tonnebroucke" weergegeven met vijf gebouwen rondom een centraal erf; op dat moment is de hofstede eigendom van Joos Raes. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), aangeduid als pachthoeve (cense) "Cse Tonnebroeck"; weergave van het boerenhuis en de stal.

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) is de hoeve aan de noordzijde omwald en worden ook de schuur, een bakhuis en een landgebouwtje weergegeven. Circa 1830 eigendom van Françoise Carpentier uit Wervik. Zelfde situatie op de Atlas der Buurtwegen (1845). In 1882 is de hoeve in het bezit van Francisca Carpentier uit Wervik en in 1891 laten haar erfgenamen het bakhuis afbreken.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, van de straatkant afgeschermd door kaarspopulieren. Twee geasfalteerde erfopritten vanaf de Tombroekstraat leiden naar het verharde erf; op het einde van elke erfoprit staat een ijzeren hek tussen twee wit beschilderde betonnen palen.

Onze-Lieve-Vrouwkapelletje naast het toegangshek op het einde van de oostelijke erfoprit. Groen beschilderd houten pijlerkapelletje onder lessenaarsdak, gelegen tussen drie populieren. Houten kast met beglaasde rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwbeeld.

Boerenhuis van het langgeveltype aan de noordzijde van het erf. Woongedeelte van vijf traveeën, rechts geïncorporeerde bergruimte van twee traveeën. Wit beschilderde baksteenbouw op een zwart gepekte plint en onder een zadeldak met golfplaten. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd houtwerk. Achtergevel met opkamertravee.

Schuur aan de oostzijde van het erf. Wit beschilderde baksteenbouw op zwart gepekte plint. Het pannen zadeldak is aan de erfzijde - rechts van de centrale doorrit - doorgetrokken over het vooruitgeschoven volume. Rechterzijgevel met smeedijzeren letters "Ter Tonnebroucke", sieranker en kruisgewijs opgehangen rieken. Recenter volume onder lessenaarsdak tegen de linkerzijgevel.

Lage stal aan de westzijde van het erf. Wit beschilderde verankerde baksteenbouw op een zwart gepekte plint en onder een pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen, onder meer schuifpoort op hangrail.

Klein stalvolume tegenover het boerenhuis; wit beschilderde verankerde baksteenbouw op een zwart gepekte plint en onder een pannen zadeldak.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1882/48, 1891/17.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nummer 81: Caerte figurative van het tweede deel der prochie van Hulste oost ende noort de prochie van Roosebeke ende oost de prochie van Bavichove suyd de prochie van Ooyghem en Bavichove..., in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1715.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XV, Brugge, 1934, kolom 1081.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De schuur aan oostelijke zijde is gesloopt, evenals het klein stalvolume. De straatkant is niet langer afgeschermd door kaarspopulieren. Het kapelletje staat tussen drie berken. 

  • Informatie verkregen van Intercommunale Leiedal (22 december 2022). 
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Ter Tonnebroucke [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205473 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.