erfgoedobject

Kapel Heilige Antonius van Padua

bouwkundig element
ID
205487
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205487

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel ter ere van de Heilige Antonius van Padua, gelegen bij het kruispunt met het Lindestuk aan de erfoprit van hoeve nummer 5. Opgericht in 1908 uit dankbaarheid vanwege landbouwer Declercq voor het bekomen van een grote hoeve. Aangeduid op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1910).

Roodbruine bakstenen kapel onder een zadeldak bedekt met grijze natuurleien en bekroond met een ijzeren kruisbekroning. Topgeveltje met geprofileerde, spitsbogige ingang in omlijsting van oranje baksteen hogerop ruitvormig nisje eveneens in omlijsting van oranje baksteen. Zijgevel met baksteenfries onder de dakrand en spitsboogvormige vensters. Dubbele houten toegangsdeur onder arduinen latei met daarboven een gepleisterd boogveld met opschrift "H. MARIA H. ANTONIUS B.V.O. DECLERCQ-D'HONDT 1908".

Rechthoekig grondplan met driezijdige koorafsluiting. Overkluizing door houten spitsbooggewelf. Het altaar is van de bidruimte afgesloten met een ijzeren hekwerk. Houten altaar met polychrome beelden van de Heilige Antonius van Padua, Onze-Lieve-Vrouw, Heilige Apollonia, Heilige Jozef en kind.

  • DEGRANDE V., Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Hulste, in Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, Assebroek, 2005, nr. 2.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel Heilige Antonius van Padua [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205487 (Geraadpleegd op 15-05-2021)