erfgoedobject

Kasteel Wildenburg

bouwkundig element
ID
205502
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205502

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Wildenburg
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig kasteel "Wildenburg", toegankelijk via een lange dreef. Ingeplant in een ruime parkomgeving met aanwezigheid van vijvers, dreven, ommuurde groentetuin en ijskelder. Aan de straat restanten van oorspronkelijke afsluiting bestaande uit arduinen paaltjes.

Het oorspronkelijke kasteel van 1860, gebouwd door baron Frederic van der Bruggen werd in 1985 afgebroken. Het oorspronkelijke kasteel was gebouwd in neogotische stijl met bijhorende sierlijke wintertuin.

De conciërgewoning met koetshuisvleugel werd in 1985 grondig gerestaureerd en omgebouwd tot een woning. Sterk symmetrisch opgebouwd volume bestaande uit een centraal gedeelte, oorspronkelijk in gebruik als koetshuis, van vijf traveeën, geflankeerd door een uitspringend voormalige stal- en woongedeelte van één travee breed.

Voormalig koetshuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak gevat tussen twee trapgevels. Verankerde oranjerode bakstenen lijstgevel tegenaan de goot afgewerkt met een bakstenen sierlijstje. Opengewerkt met segmentboogvormige openingen voorzien van geblokte natuurstenen ontlastingsbogen en afgeschuinde natuurstenen dagkanten. Nieuwe invulling van de muuropeningen. Twee linkertraveeën voorzien van oorspronkelijke deuropeningen later omgevormd tot vensteropeningen.

Linker- en rechtervolume van één travee en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Rechtervolume oorspronkelijk in gebruik als woongedeelte van het dienstpersoneel. Verankerde donkerrode baksteenbouw in combinatie met oranje baksteen voor de ontlastingsbogen. De voorgevel (zuiden) is afgewerkt met een trapgevel. Opengewerkt met segmentboogvensters, op de begane grond opgevat als een deurvenster op de verdieping voorzien van een natuurstenen drielicht. De gevels worden horizontaal belijnd door een uitspringende bakstenen plint afgelijnd met arduinen en natuurstenen banden. Opengewerkt met segmentboogvensters onder een geblokte ontlastingsboog.

Meer uitgewerkt linkervolume oorspronkelijk in gebruik als paardenstallen. De zuidgevel is voorzien van een imposante toren afgewerkt met een bekronende naaldspits voorzien van leien en smeedijzeren windvaan. Toegankelijk via een segmentboogdeur gevat in een natuurstenen geprofileerde omlijsting. De torenromp is opengewerkt met rechthoekige muuropeningen gevat in een natuurstenen omlijsting voorzien van een accoladeboog. Behouden typerend schrijnwerk met kleine roedeverdeling en driepasmotief in het bovenlicht. Het bovenste gedeelte van de toren is opengewerkt met spleetvormige openingen met natuursteengebruik. Soberder uitgewerkte zijgevel, opengewerkt met segmentboogvormige muuropeningen met oranjebakstenen ontlastingsboog. Noordgevel soberder uitgewerkt.

Ruime parkaanleg met kenmerken van een laat 19de-eeuwse landschappelijke vormgeving met bewaarde langgerekte vijverpartij met eiland, glooiende gazons, graasweiden, parkboomgroepen (onder meer zomereik, linde, haagbeuk, moerascipres, robinia), gereduceerde parkbosgordels, heestermassieven (onder andere rododendron), boomweide met regelmatig plantverband en parkconstructies (onder meer ijskelder en brug). Resterende vista’s vanaf de oorspronkelijke hooggelegen kasteelinplanting, respectievelijk in zuidwestelijke en in noordoostelijke richting. Kronkelende oprijlaan vanaf Beernemsteenweg doorheen boomweide. Toegang gemarkeerd door arduinen afsluitpalen. Secundaire parktoegangen met spijlenhekwerk gevat door bakstenen hekpijlers. Aansluitende gemengde loof- en naaldhoutbestanden worden begrensd door een restant van rondgaande grachtstructuur. Recentere sleutelvormig gegraven slenk ten zuidoosten van oorspronkelijke kasteelinplanting. Bewaarde, thans nog driezijdig ommuurde grote moestuinruimte ten noorden van oorspronkelijke conciërgewoning met koetshuisvleugel, thans in gebruik als graasweide. Aanpalende vervallen hondenhokken en verdwenen broeikassen en boomgaarden.

Meermaals gewijzigde parkaanleg, aanvankelijk doorsneden door oorspronkelijke loop van de Blauwhuisbeek. Vijverpartij en padenstructuur eveneens meermaals gewijzigd. Oorspronkelijke parkbosstructuur ingekrompen ten behoeve van latere inpassing van moestuinruimte en naaldhoutaanplant.

  • HEEMKUNDIGE KRING ONS WINGENE, Fototheek.
  • LAMS L., Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele, in Ons Wingene, jaarboek 6 (deel 2), 2003, p. 45.


Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Wildenburg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205502 (Geraadpleegd op )