erfgoedobject

Modelwerkhuis

bouwkundig element
ID
205527
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205527

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Modelwerkhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig "modelwerkhuis" (volgens het kadaster), thans Kunstacademie en lokaal van de heemkundige kring "Ons Wingene". Volgens het kadaster bouwen van een werkhuis en bijhorende woning in 1863-1864 in opdracht van het Bureel van Weldadigheid. In 1890 volgt een samenvoeging en uitbreiding in oostelijke richting met een volume van één bouwlaag. Op het einde van de 19de eeuw was het niet meer nuttig en stond het leeg. In 1904 werd de weefschool definitief afgeschaft en in 1905 werd de "tekenschool" gestart.

Halfvrijstaand pand van elf traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw beschilderd boven een donkere plint. Samenstel van lijst- en puntgevel (drie rechtertraveeën). Opengewerkt met rechthoekige muuropeningen, met uitspringende bakstenen doorlopend lijstje verspringend ter hoogte van de tussendorpels. De geveltop is opengewerkt met gekoppelde rondboogvensters met er boven een ronde vensteropening.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Wingene, 1865/50.

  • MORTIER N., 100 jaar tekenschool in Wingene 1905-2005, uitgave in eigen beheer.
  • LAMS G., VANDEWIELE A., Wingene en Zwevezele door de jaren heen, 1990, p. 42.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modelwerkhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205527 (Geraadpleegd op )