erfgoedobject

Brouwerswoning

bouwkundig element
ID
205538
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205538

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Imposante woning gelegen op het hoekperceel bij de Oude Bruggestraat. Gebouwd in 1898 als brouwerswoning op een deel van de voormalige site van het Schuttershof. In het renteboek van het Hauweelsche van 1645 staat een weergave van "het schottershof van Wyngene". In het landboek van Wingene van 1756 vinden we de volgende omschrijving van het hoekperceel terug: "de gulde van St. Jooris en St. Sebastiaen deser prochie van Wynghen west der aen een partye landt bestaen met een woonhuys ende boomen, mitsgaeders schietdoelen streckende suyt ende noort paelende oost de voorgaende ...". Op de locatie van het voormalige schuttershof wordt na de openbare verkoop ervan een brouwerij opgericht. Tot 2002 bleef de brouwerij bestaan op deze locatie. Bij de woning stonden oorspronkelijk de gebouwen van brouwerij Verkest. In 1908 werd ook de bestaande brouwerij helemaal opnieuw gebouwd. In 2002 werden de brouwerijgebouwen afgebroken.

Vrijstaande woning ingeplant op een ruim perceel, aan de straat afgesloten met een smeedijzeren hek gevat tussen massieve pijlers met eenvoudige topbekroning en aanzettend op een laag bakstenen muurtje onder ezelsrug. Ommuurde tuin. Sterk symmetrisch opgebouwd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien schilddak voorzien van pittoreske dakkapellen en imposante schouwmassieven. De gevel wordt horizontaal belijnd door arduinen plint, een kordonlijst en kroonlijst op modillons. Segmentboogvormige vensteropeningen met arduinen lekdrempels, sluitsteen en hoekstukken. De bovenvensters zijn voorzien van een blind boogveld voorzien van een arduinen sluitsteen. Centrale rondboogvormige deur.

  • Heemkundige kring Ons Wingene, Fototheek.
  • Rijksarchief Brugge, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.
  • Rijksarchief Brugge, Schenking Van Caloen, nr. 18.
  • LAMS L., Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele, in Ons Wingene, jaarboek 6 (deel 2), 2003, p. 10.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brouwerswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205538 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.