erfgoedobject

Instituut der Wetenschappen

bouwkundig element
ID
20554
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20554

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Instituut der Wetenschappen" van de Gentse Rijksuniversiteit. Dominerend element in het straatbeeld: imposant complex ontworpen door stadsarchitect A. Pauli en opgetrokken van 1883 tot 1890 op de plaats van de vroegere arbeiderswijk en het beluik "Batavia", waarvan de sanering reeds in 1870 aangevraagd was. Pauli maakte in 1888 eveneens de modellen voor de meubilering. Het neoclassicistisch gebouw, met hoofdingang in de Jozef Plateaustraat en secundaire ingang in de Rozier, vertoont een rechthoekige plattegrond met een duidelijke onderverdeling voor de verschillende afdelingen in het gebouw ondergebracht: namelijk aan de zijde van de Plateaustraat vindt men de zogeheten "Technische Hoge School" met respectievelijk de voorbereidende afdeling en het Beheer; parallel hiermee aan de kant van de Rozier voorzag Pauli het instituut der wiskundige en natuurkundige wetenschappen, ingedeeld in drie instituten: scheikundig, natuurkundig en mineralogisch-geologisch. De lokalen van deze verschillende afdelingen zijn geschikt rondom kleine rechthoekige binnenplaatsen.

Brede indrukwekkende voorgevel van twee bouwlagen, opgetrokken in natuursteen, namelijk Franse kalkzandsteen en arduin. Neoclassicistische stijl geïnspireerd op het Franse neoclassicisme. De kelderverdieping is aangepast aan het hellend straatniveau. Symmetrische gevelindeling met horizontaal accent, door de doorgetrokken lekdrempels en cordons, onderbroken door de hoekrisalieten (drie traveeën) en een enorm middenrisaliet (elf traveeën) elk drie bouwlagen hoog en afgedekt met een koepelvormig dak. Het dominerend middenrisaliet is gevat tussen de uitspringende hoektraveeën en vertoont centraal een ingangspartij van drie traveeën, eveneens geflankeerd door uitspringende, sterk versierde penanten, bas-reliëfs, verwijzend naar de onderwezen wetenschappen; de traveeën ernaast, met een lagere derde bouwlaag, zijn op de hoofdverdieping gemarkeerd door rechthoekige vensters met frontonbekroning, rondboogvensters erboven. Voorts Italianiserende gevelordonnantie door verwerking van afgevlakte bossage, rondboogvormige benedenvensters en kroonlijst op consoles boven de vensters van de bovenverdieping.

Twee gelijkaardige zijgevels in de Gezusters Lovelingstraat en de Gustaaf Magnelstraat (vroegere Hendrik Consciencestraat). Gelijkaardige doch bepleisterde lijstgevels met per bouwlaag respectievelijk rondboogvormige en rechthoekige vensters, laatstgenoemde met arduinen kroonlijst. De inwendige verdeling in verschillende afdelingen is duidelijk afleesbaar in de gevelcomposities: op de scheiding van twee afdelingen risaliet met gemarkeerde bovenvensters door driehoekig fronton en doorgang; de volgende vleugels zijn twee en een halve bouwlaag hoog.

Achtergevel respectievelijk van het Instituut der Wiskunde en der Natuurkundige Wetenschappen (Rozier nummer 44). Gelijkaardige markante middenpartij met secundaire ingang opgetrokken uit natuursteen zoals de voorgevel, duidelijk onderscheiden van de flankerende lagere gevels met witgeschilderde gevelcementering.

  • WYLLEMAN L. 1973: Architekt Adolphe-Edouard-Theodore Pauli, 1820-1895, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 232-256.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

In de inkomhal van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent hangt een gedenkplaat ter ere van tijdens de Eerste Wereldoorlog gevallen gesneuvelden.

  • DEPESTEL S. 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Instituut der Wetenschappen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20554 (Geraadpleegd op )