erfgoedobject

Gesloten hoeve Hof van Matthys

bouwkundig element
ID
205587
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205587

Juridische gevolgen

Beschrijving

Grote gesloten hoeve, in de volksmond gekend als "hof van Matthys". Gelegen in de velden aan een slag nabij de straatbocht richting Rimeir en zeer beeldbepalend in de landelijke omgeving.

Volgens cartografisch materiaal teruggaand op een hoeve met losse bestanddelen zoals opgetekend op de kabinetskaart van graaf de Ferraris van 1771-1778. Geëvolueerd tot een boerderij met gesloten aanleg vastgelegd op het Primitief plan van circa 1834. Bedrijfsgebouwen aangepast in 1934 zie het kadasterarchief. Aanleg tot op heden behouden.

Oostelijk georiënteerd boerenhuis, haaks ten opzichte van de straat, van zes traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. In het laatste kwart van de 20ste eeuw grondig gerenoveerd.

L-vormige stallen in noordoosthoek aan de straat, volgens kadastergegevens in 1934 deels herbouwd na schade aan de bestaande stalvleugel. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak, met brede wit-blauw geschilderde vleugelpoort aan oud hang- en sluitwerk als toegang tot het gekasseide en deels beplante erf. Heropgemetst ouder en lager volume ten oosten. Ten zuiden, zeer merkwaardige haaks geplaatste langsschuur. Typologisch in de 19de eeuw te situeren, volgens historische kaarten op de plaats van een ouder exemplaar. Door lengte en hoogte zeer dominerend in het straatbeeld. Massief volume van zeven traveeën opgetrokken uit donkerrode baksteen, nu afgedekt door golfplaten.

Zijpuntgevel aan de straat met verluchtingsgaten en grote korfbogige poort. Binnenin, grote tweedelige ruimte met aangestampte aarden vloer, overspannen door zes asymmetrische samengestelde spanten ten noorden gedragen door bakstenen pilaren. Grote opgeklampte schutting achteraan ter afscheiding van een haakse ruimte met twee korfbogige poorten.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve Hof van Matthys [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205587 (Geraadpleegd op )