erfgoedobject

Burgerhuis Kaplote

bouwkundig element
ID
205588
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205588

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis Kaplote
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Burgerhuis Kaplote
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Tweewoonst (nummers 1-3) oorspronkelijk deel uitmakend van een eenheidsbebouwing van drie woningen met onder meer nummer 15. Ingeplant op een ruim perceel, deels omhaagd met hulst.

Volgens sommigen zou op deze plaats de eerste bebouwing van Wingene zijn geweest. De huis- en straatnaam "Kaplote" verwijst volgens sommigen naar "een kapel in hout". Op oude kaarten afgebeeld als een omwalde hoeve. Op de kaart uit het renteboek van de heerlijkheid Oyghem met weergave van de dorpskern van Wingene (1640), weergegeven als een omwalde hoeve ressorterend onder de heerlijkheid "'t Heerschip Ter Kercken" gelegen ten zuidoosten van de kerk. Zeker tot in de late 18de eeuw een omwalde site geweest (weergave op de kaart van Ferraris 1770-1778).  met achterliggend nutsgebouw. Ingeplant op een achteringelegen perceel toegankelijk via een toegangsweg achter de woning nummer 7. Een gelijkaardige situatie is terug te vinden in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Volgens het kadaster vinden in 1850, 1883 en 1924 een aantal grenswijzigingen plaats waarbij het volume wordt uitgebreid in 1924 en 1931. De huidige opdeling van de woningen in nummer 1, nummer 3 en nummer 15 dateert van 1980.

Nummers 1-3. Nu leegstaande tweewoonst van respectievelijk vijf en twee traveeën en één en een halve bouwlaag onder een pannen zadeldak. Fasegewijs tot stand gekomen zie verschillende bouwsporen. Vermoedelijk gebouwd als een éénlaagswoning in de 16de-17de eeuw en opgetrokken met een halve bouwlaag eind 18de - begin 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw, wit geschilderd boven een beschilderde plint. Op de begane grond opengewerkt met rechthoekige muuropeningen met beschilderde strekken. Behouden schrijnwerk onder meer grote en kleine roedeverdeling en luiken. Op de verdieping opengewerkt met rondboogvormige muuropeningen met benadrukte beschilderde ontlastingsbogen. Behouden schrijnwerk.

Nummer 15. Oorspronkelijk één geheel vormend met de buurpanden nummers 1 en 3. Grondig verbouwd. Nieuw gevelparement en aangepaste muuropeningen.

 • Bisschoppelijk Archief Brugge, Renteboek St.-Amandsche- Wingene, nummer C 119.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Wingene, 1850/6, 1883/13, 1924/83, 1931/55, 1980/59.
 • Rijksarchief Brugge, Fonds aanwinsten, nummer 2718.
 • LAMS L., Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele, in Ons Wingene, jaarboek 6 (deel 2), 2003, p. 28.
 • PATTEEUW J., Wingene in oude kaarten van 1600 tot 1800, in Ons Wingene, jaarboek 5, 2002, p. 12-30.
 • Fotoboek "Wingene, terug naar de 20ste eeuw", Ons Wingene, 2008.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis Kaplote [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205588 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.