Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Hingene
Straat Pastoor Huveneersstraat
Locatie Pastoor Huveneersstraat zonder nummer, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-1997.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Nood werd rond de eeuwwisseling opgericht in neogotische stijl door de gezusters Muyshondt Muyshondt op een splitsing van de Pastoor Huveneersstraat. Bij de kapel werd een kapelboom geplant, meerbepaald Hollandse linde (Tilia europaea (x)).

Historiek

De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De neogotische Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Noodkapel werd rond de eeuwwisseling opgericht door de gezusters Muyshondt en is één van de vele Onze-Lieve-Vrouwkapellen van Klein-Brabant dat bekend staat voor zijn Mariadevotie. Circa 1988 werd het kapelletje door de gemeente hersteld.

Beschrijving

De neogotische kapel is een baksteenbouw met verwerking van natuursteen, op een rechthoekige plattegrond onder een leien tentdak. De kapel heeft een lager, vijfzijdig, uitspringend koor en wordt voorafgegaan door een ingangsportaal met puntgevel. De muuropeningen zijn spitsboogvormig. De gevels wordt ook gekenmerkt door overhoekse, tweeledige steunberen en een muizentandfries. Het koor is voorzien van een baksteenfries in een decoratief patroon. Het interieur heeft bakstenen wanden en een houten koepelgewelf.

  • Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).

Bron: -

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pastoor Huveneersheuvel

Pastoor Huveneersstraat (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.