Teksten van Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood (1995)

Kapel in neogotische stijl, opgericht rond de eeuwwisseling door de gezusters Muyshondt; circa 1988 door de gemeente hersteld.

Baksteenbouw met verwerking van natuursteen, op rechthoekige plattegrond onder tentdak (leien) met lager, vijfzijdig uitspringend koor en voorafgegaan door een ingangsportaal met puntgevel. Spitsbogige muuropeningen.

Interieur: bakstenen wanden met houten koepelgewelf.

  • MOEYERSOMS F., Klein-Brabant mariaal oord, Heist-op-den-Berg, 1992, p. 44-45.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 1995


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood [online], https://id.erfgoed.net/teksten/2056 (geraadpleegd op 13-05-2021)


Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Nood

De kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Nood werd rond de eeuwwisseling opgericht in neogotische stijl door de gezusters Muyshondt Muyshondt op een splitsing van de Pastoor Huveneersstraat. Bij de kapel werd een kapelboom geplant, meerbepaald Hollandse linde (Tilia europaea (x)).

Historiek

De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De neogotische Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Noodkapel werd rond de eeuwwisseling opgericht door de gezusters Muyshondt en is één van de vele Onze-Lieve-Vrouwkapellen van Klein-Brabant dat bekend staat voor zijn Mariadevotie. Circa 1988 werd het kapelletje door de gemeente hersteld.

Beschrijving

De neogotische kapel is een baksteenbouw met verwerking van natuursteen, op een rechthoekige plattegrond onder een leien tentdak. De kapel heeft een lager, vijfzijdig, uitspringend koor en wordt voorafgegaan door een ingangsportaal met puntgevel. De muuropeningen zijn spitsboogvormig. De gevels wordt ook gekenmerkt door overhoekse, tweeledige steunberen en een muizentandfries. Het koor is voorzien van een baksteenfries in een decoratief patroon. Het interieur heeft bakstenen wanden en een houten koepelgewelf.

  • Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).

Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood [online], https://id.erfgoed.net/teksten/164184 (geraadpleegd op 13-05-2021)