erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID
20562
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20562
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoekhuis met Stoppelstraat, thans opgesplitst in twee woningen. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak (pannen), vermoedelijk daterend uit de 17de eeuw met latere aanpassingen. Voorzien van een nieuwe voorgevelbekleding in de tweede helft van de 19de eeuw. Rechthoekige vensters en deuren. Gecementeerde en verankerde zij- en achtergevel met duidelijker behoud van oude kern in de korfboogvormige vensters.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20562 (Geraadpleegd op )