Complex van de watervoorzieningsdienst

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kattenberg
Locatie Kattenberg 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Complex van de watervoorzieningsdienst

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Complex van de watervoorzieningsdienst: watertorens
gelegen te Kattenberg 2 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-12-1979.

Beschrijving

Complex van de watervoorzieningsdienst van de stad omvattende twee watertorens van 1880-1882, gedomineerd door de moderne glas- en metaalconstructie van de nieuwe toren, opvallend onder meer door het gebruik van grijs zonnewerend glas.

De vroegere dienstgebouwen tussen de Kattenberg, Jordaensstraat en David Teniersstraat naar ontwerp van W. Valcke, bouwmeester. De nieuwe watertoren en gebouwen aan de overzijde van de straat zijn het ontwerp van architecten G. en D. Bontinck (1975-1977).

De twee oude watertorens, in een imposante en functionele architectuur, naar ontwerp van Ir. Masqueler, hoofdingenieur Gentse Watermaatschappij, behoren tot de oudste typen in ons land: twee ijzeren kuipen rustend op een hardstenen afdekking van de zware bakstenen buitenmuren, onder bekronend dak met topverluchting (om onderdruk te vermijden bij het ledigen van het waterreservoir) en tegen weersomstandigheden beschut door houtwerk. Een boogfries op hardstenen consooltjes scheidt de twee delen.

Inwendig vrij intact behouden met vermeldenswaardige smeedijzeren galerijen.

  • Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten (E.G.W.), archief.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kattenberg

Kattenberg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.