erfgoedobject

Hoeve 't Wit Kasteeltje

bouwkundig element
ID
205695
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205695

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve 't Wit Kasteeltje
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Sint-Pietersveld
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Bestaande uit losse bestanddelen met een U-vormige opstelling rondom een deels behouden erfaanleg met restant van een boomgaard. Toegankelijk via een dreef, beginnend bij de Predikherenstraat, afgezoomd met bomen. De hoeve staat in verbinding via een dreef in oostelijke richting met de woning van de knecht (nummer 30). In zuidelijke richting loopt een dreef richting Ruiselede.

De gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) is nog geen bebouwing weergegeven. Het is een nog niet ontgonnen veldgebied. Tussen 1778 en 1830 wordt een hoeve bestaande uit een woonhuis, schuur, bakhuis en landgebouw gebouwd. De omliggende bijhorende percelen, zijn ontgonnen en aangelegd volgens een dambordpatroon. Ten zuiden van de hoeve bevinden zich nog restanten van veldvijvers. Volgens een mutatie van 1837 wordt het kleinere landgebouw ten zuidoosten van het woonhuis omgevormd tot een woongelegenheid. In 1865 volgt een opsplitsing van het woonhuis in twee wooneenheden. De tweewoonst wordt in 1889 opnieuw omgevormd tot een woning met geïntegreerde stal/schuur. Het gebouw, ten zuidoosten van het erf gelegen, wordt opnieuw omgevormd tot een landgebouw. Het boerenhuis wordt in 1912 uitgebreid in noordelijke richting. De schuur en het woonhuis worden nogmaals uitgebreid in respectievelijk noordelijke en westelijke richting.

Boerenhuis, ten noorden van het erf gelegen, gebouwd tussen 1778 en 1830 en uitbreidingen in 1889 en 1912. Oorspronkelijk een eenlaagswoning zie sporen van muurvlechtingen in de zijpuntgevel. Thans opgevat als een tweewoonst van respectievelijk drie en vier traveeën en één en een halve bouwlaag onder een pannen zadeldak voorzien van een dakruiter met klokje en ingesnoerde naaldspits. Verankerde baksteenbouw, witbeschilderd boven een gepekte plint. De gevel is opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van behouden schrijnwerk en diefijzers. Behouden bakstenen stoep.

Stal-schuur, ten oosten van het erf gelegen, gebouwd tussen 1778 en 1830. Oorspronkelijk ook in gebruik als woning (kadastergegevens 1889). Lage verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Witbeschilderd boven een zwarte plint. Opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Sommige voorzien van houten diefijzers. Deels ingestort.

Schuur-stal, ten westen van het erf gelegen, gebouwd tussen 1778 en 1830. Uitgebreid in westelijke richting, onder meer in 1946. Volume van één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw, witbeschilderd boven een zwarte plint. Opengewerkt met rechthoekige staldeuren en segmentboogvormige vensteropeningen. Hoge schuurpoort met ingewerkt winket. Tegen de westgevel overdekte mestvaalt onder een pannen schilddak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, Wingene.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Wingene, 1848/52, 1865/78, 1889/13, 1912/17, 1946/11.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve 't Wit Kasteeltje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205695 (Geraadpleegd op )