erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205711
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205711

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen. Aan de straat twee imposante bakstenen hekpijlers met arduinen deksteen en bolornament als topstuk. Smeedijzeren hekwerk + restanten van oorspronkelijk hekwerk links ervan. Heraangelegd erf, ten oosten van de erftoegang een poel. Deels omhaagd perceel met meidoornhaag.

De gebouwen zijn ingeplant op een site afgebeeld in het landboek van 1756. Weergave van twee gebouwen, vermoedelijk een woonhuis (evenwijdig met de straat) en een schuur of stalvleugel (loodrecht op de straat ingeplant). Omschreven als een "hofstede met een stucxken lant". Een gelijkaardige situatie is terug te vinden op de kaart van Ferraris (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1829) weergave van een hoeve bestaande uit een woonhuis, een groot landgebouw, een klein landgebouw en een bakhuis gelegen in een boomgaard.

Ten noorden van het erf gelegen boerenhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Vermoedelijk een oude 18de-eeuwse kern zie weergave in het landboek van 1756. Verankerde oranjerode baksteenbouw opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Vernieuwd schrijnwerk. Geïntegreerde stal rechts vormt samen met annex onder lessenaarsdak een latere uitbreiding.

Ten westen van het boerenhuis een tweeledig opgebouwd bakhuis, reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan, maar wellicht ouder. Verankerde rode baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Opengewerkt met rechthoekige muuropeningen.

Aan de straat gelegen stal. Oorspronkelijk volume loodrecht op de straat ingeplant, volgens het kadaster met een uitbreiding aan de straat van 1958. Vermoedelijk een ouder, eind 19de-eeuws of vroeg 20ste-eeuws volume. Verankerde rode baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Opengewerkt met rechthoekige muuropeningen.

  • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nummer C 119.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Wingene, 1958/ 86.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nummer 71.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205711 (Geraadpleegd op 25-06-2021)