erfgoedobject

Hervormingsschool

bouwkundig element
ID
205747
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205747

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hervormingsschool
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Sint-Pietersveld
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Volgens het kadaster fasegewijs tot stand gekomen. In 1857 wordt een gebouw, met als functie hervormingsschool, met E-vormige plattegrond gebouwd. In 1878 wordt de hervormingsschool uitgebreid met twee L-vormige vleugels aan weerszijden en een uitbouw aan de achterkant. Op perceel 112 E wordt een huis gebouwd voor de vakmeester belast met zeevaartonderricht. Vermoedelijk gaat het echter om een huis voor één van de bestuurders (zie analogie met huis op perceel 135 C) In 1904, 1923-1924 en 1930 volgen nieuwe uitbreidingen van het hoofdgebouw.

Historiek. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling in de "Ecole de Réforme" van Ruiselede enkel beroepsopleidingen te geven. Reeds in 1852 werd aan het leerplan een "matrozenopleiding" toegevoegd. Dat jaar werd door de Antwerpse reder Huysmans-Vandenberghe een schip geschonken aan de school. In 1853 wordt 3 ha grond gekocht op het grondgebied Wingene, waar de gebouwen voor het succursale of de matrozenschool worden opgericht, als uitbreiding van de school (KB van 2/4/1856). In het centrale deel woont de rekenplichtige/toezichter van de nieuwe inrichting. Een woning voor de vakmeester belast met het zeevaartonderricht wordt opgetrokken naast de "succursale". In 1901 dient het middengedeelte van de succursale te worden herbouwd na een brand tijdens de zomer. Na de opheffing van de matrozenschool (1913) worden hier vooral bedelende en landlopende kinderen onder de 11 jaar opgenomen. Na 1930 wordt de succursale overgedragen aan de toenmalige Regie van Telegrafie en Telefonie die er onder meer hun feestzaal "Belradio", woningen, een mess en een vergaderzaal in onderbrengen.

Beschrijving. Gebouwencomplex met een E-vormige plattegrond, bestaande uit centraal volume van zes traveeën evenwijdig met de straat gebouwd en drie vooruitspringende vleugels van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Witbeschilderde bakstenen lijstgevels boven een donkere plint. Bovenaan afgelijnd met een kroonlijst op klossen. Sierankers. De gevels zijn opengewerkt met segmentboogvormige muuropeningen onder een bakstenen waterlijstje. De centrale travee is opgevat als een drielicht. De benedenverdieping van de zuidoostelijke dwarsvleugel wordt geritmeerd door steekboogarcade.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Wingene, 1857/5, 1878/11, 1904/100, 1923-1924/26, 1930/17.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Rijksopvoedingsgesticht en Penitentiair Landbouwcentrum

 • Is deel van
  Sint-Pietersveldstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hervormingsschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205747 (Geraadpleegd op )