erfgoedobject

Molensite De Plaetsemeulen

bouwkundig element
ID
205866
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205866
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige molensite "de Plaetse meulen". Als site minimaal opklimmend tot de 16de eeuw, huidig gebouwenbestand is te dateren in de 18de eeuw. Hoeve met vrijstaande bestanddelen rondom een met gras begroeid erf. Aan de Bruggestraat afgesloten door een coniferenhaag en een recent smeedijzeren hek tussen betonpijlers.

Geschiedenis

De "Plaetse meulen" was de banmolen van de heer van Zwevezele waar de lokale bevolking verplicht zijn graan moest laten malen. De molen is voor het eerst weergegeven op de Grote kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Claeissens (1603). Volgens A. Vandewiele zou de molen zijn opgetrokken circa 1550. Een kaart in het landboek van 1692 toont een staakmolen en een bijhorende woning. Een boedelbeschrijving van 1715 vermeldt "...een coorne wintmeulen met de meulenhuyssen, scheure ende anders daerop staende...". Op de plaats van de huidige woning en schuur is al bebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) samen met de molen die ten noorden van de woning wordt gesitueerd. Wel wordt de molen hier "Plaese meulen" genoemd. Ook volgens A. Vandewiele wordt in 1783 huidige woning gebouwd. Op het primitief kadasterplan (circa 1834) zijn de woning en de schuur weergegeven in een boomgaard met een moestuin ten zuidwesten en een "windkoornmolen" op een wal ten noordwesten. Eigenaar is notaris F. Delarue uit Brugge. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is de molensite op dezelfde manier weergegeven maar is op de hoek van het perceel (aan de Ruddervoordestraat) een nieuw schuin ingeplant gebouw aangeduid als "Vosseberg Cabaret" te zien (nummer 96). In 1848 is de site eigendom van de Zwevezeelse molenaar Germanus Devos. In dit jaar wordt de woning in drie wooneenheden opgesplitst, om twee jaar later in 1850 opnieuw te worden ééngemaakt. De molen wordt afgebroken in 1922.

Beschrijving

Ten noorden van het erf, woning. Verankerde, donkerrode baksteenbouw van vijf traveeën en drie staltraveeën links onder zadeldak (rode, Vlaamse pannen) met geknikte, brede dakoverstek. Aangepaste muuropeningen met vernieuwd houtwerk, twee bewaarde staldeuren onder getoogde strek.

Ten zuidwesten van het erf, schuur. Verankerde, donkerrode baksteenbouw onder zadeldak (rode, Vlaamse pannen), met aandaken en muurvlechtingen in oostelijke zijpuntgevel. Straatgevel met slechts één klein venster. Ten oosten aanbouw van één travee onder lessenaarsdak (rode, Vlaamse pannen).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele, 1848/30, 1850/12.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 2571.
  • LAMS G., VANDEWIELE A., Een verleden voor mensen van heden. Wingene en Zwevezele door de jaren heen, 1990, Roeselare, p. 109.
  • VANDEWIELE A., Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 465-466.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Molensite De Plaetsemeulen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205866 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.