erfgoedobject

Hoeve met vrijstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID
205879
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205879

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vroeg 19de-eeuwse hoeve met vrijstaande bestanddelen in parallelle opstelling rond een deels begraasd, deels gekiezeld erf. Twee erfopritten gemarkeerd door een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers met per baksteenlaag getrapte topbekroning. De westzijde van het erf wordt afgelijnd door een hulsthaag en een rij lindebomen met aan de straatzijde een kapel. Doorrit naar achterliggende akkers tussen schuur en stal afgesloten door smeedijzeren hek.

Boerenhuis en schuur zijn in kern weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1834). Ten zuiden van de schuur bevindt zich een moestuin en het geheel is gelegen binnen een boomgaard. Toenmalig eigenaar is Jan Van Steelant, landbouwer te Zwevezele. Gelijkaardige weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Het kadaster registreert in 1944 een grondige uitbreiding van het boerenhuis en de schuur. Tegelijk wordt de stal bijgebouwd op de plaats van het kleiner nutsgebouw.

Ten noorden van het erf, boerenhuis. Laag bakstenen volume van zeven traveeën onder zadeldak (rode, mechanische pannen). Parement van voorgevel van vernieuwde gladde oranje baksteen boven gecementeerde plint. Muuropeningen onder betonnen latei, schuiframen.

Ten zuidwesten van het erf, dwarsschuur met geïncorporeerde stal en wagenhuis. Verankerde, donkerrode baksteenbouw onder zadeldak (rode, mechanische pannen) met twee bliksemafleiders. Centrale dwarsdoorrit met rechts daarvan een verkleinde wagenpoort. Rechts zes stalramen en een deur. Rechter zijgevel met deur en beluikte laadopening in geveltop.

Ten zuidoosten van het erf, stal. Donkerrood bakstenen volume van zeven traveeën onder zadeldak (rode, mechanische pannen). Oorspronkelijke deuropeningen op een na verkleind tot stalvensters. Linker zijgeveltop voorzien van beplanking.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele, 1944/25.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met vrijstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205879 (Geraadpleegd op 18-06-2021)