erfgoedobject

Hoeve Meerschenhof

bouwkundig element
ID
205885
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205885

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Meerschenhof
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve opklimmend tot begin 19de eeuw. Vrijstaande, lage bestanddelen in parallelle opstelling rondom een deels begraasd, deels gekiezeld erf.

Weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1834) als boerenhuis met nutsgebouw en vrijstaand bakhuis in een boomgaard. Toenmalig eigenaar is de Zwevezeelse landbouwer Emanuel De Nio. Gelijkaardige weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). In 1875 worden volgens het kadaster het boerenhuis en de schuur uitgebreid naar het westen toe.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis. Verankerde, lage rode baksteenbouw van zeven traveeën onder zadeldak (rode, mechanische pannen). Links en rechts een lagere aanbouw onder lessenaarsdak. Gecementeerde en witgeschilderde erfgevel. Oorspronkelijk beluikte (cf. duimen), licht getoogde muuropeningen, vernieuwd houtwerk. Rechter zijgevel met muurvlechtingen en oorspronkelijk beluikt (cf. duimen) laadvenster onder rollaag.

Ten noorden van het erf, stal. Verankerd, rood- en oranjebakstenen volume onder zadeldak (rode, mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien. Linker zijgevel met bewaarde deur onder getoogde stek, daarboven beluikte laadopening onder betonnen latei en in geveltop beglaasde rondboognis in bakstenen omlijsting onder dito kruis.

Ten oosten van het erf, schuur en recente loodsen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele, 1876/13.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Meerschenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205885 (Geraadpleegd op 26-01-2021)