Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Hingene
Straat Willem De Blockstraat
Locatie Willem De Blockstraat 45, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Dorpswoning

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dorpswoning langs de Willem De Blockstraat in het centrum van voormalig schippersgehucht Wintam werd in 1785 opgetrokken in een rijkere architectuur dan de overige bebouwing.

Historiek

Deze vrij intact bewaarde dorpswoning is een zeldzame illustratie van de lokale architectuur uit de 18de eeuw. Het algemene uitzicht en de opbouw weerspiegelen de relatieve rijkdom ten opzichte van de doorsneebebouwing van het oude schippersgehucht Wintam, dat vooral gekenmerkt werd en wordt door een vrij kleinschalige woningbouw.

Beschrijving

De dorpswoning is een alleenstaand dubbelhuisje met een bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met Vlaamse pannen (nok evenwijdig met de straat). De beluikte steekboogvensters zijn gevat in een beschilderde omlijsting, het houtwerk met kleine roedeverdeling bleef gedeeltelijk bewaard. De rechthoekige inkomdeur is voorzien van een beschilderde spiegelboogomlijsting onder een druiplijst met sluitsteen. De hardstenen latei met jaartal "1785" verwijst naar de bouw van de woning in het laatste kwart van de 18de eeuw. De straatgevel is afgelijnd met een bepleisterde tandlijst onder een recent (anno 1995) beklede kroonlijst. De zijgevels worden gekenmerkt door muurvlechtingen. Rechts van de woning is een aanbouwsel van twee traveeën opgetrokken.

  • Beschermingsdossier DA002157, Schuur van de hoeve H. Muyshondstraat 65 en woning W. De Blockstraat 45 (H. Kennes, 1997, digitaal dossier).

Bron: -

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Willem De Blockstraat

Willem De Blockstraat (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.