erfgoedobject

Hoevecomplex

bouwkundig element
ID
206041
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206041

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevecomplex
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gaaf bewaard hoevecomplex opklimmend tot circa 1800. Bestaande uit vrijstaande bestanddelen, namelijk twee boerenhuizen, een stal, schuur en nog twee nutsgebouwen georganiseerd rond een deels begraasd, deels gekiezeld erf. Nummer 8 met voorliggende moestuin.

Geschiedenis. Nog niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). De hoeve is voor het eerst weergegeven op primitief kadasterplan (circa 1834) als eigendom van Arnoldus Vanden Kerckove: huidig boerenhuis met geïncorporeerde stalling (nummer 8), de schuur en de stalling ten zuiden hiervan zijn reeds als dusdanig weergegeven samen met een bakhuis en een groot nutsgebouw ten oosten van het boerenhuis (heden afgebroken). De hoeve is gelegen in een boomgaard met een moestuin aan de straatzijde. Tussen het boerenhuis en de schuur vertrekt een landweg in westelijke richting naar de huidige Sprietstraat. Het kadaster registreert de bouw van het tweede boerenhuis (nummer 10) in 1841 in opdracht van landbouwer Arnoldus Vanden Kerckhove. Gelijkaardige weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). In 1891 is de hoeve reeds opgesplitst: nummer 8 is eigendom van de landbouwersfamilie Desmet-Maertens uit Roeselare, nummer 10 van Leo Perneel landbouwer uit Ardooie. Een mutatieschets uit dat jaar vermeldt dat meer dan 10 jaar daarvoor nummer 8 achteraan wordt uitgebreid met een vrijstaand bakhuis aan de straatzijde.

Beschrijving. Ten noordwesten van het erf, boerenhuis (nummer 8). Verankerde, lage donkerrode baksteenbouw van zes traveeën en twee staltraveeën onder doorlopend zadeldak (rode, Vlaamse pannen met in grijze Vlaamse pannen "1906"? vermoedelijk verwijzend naar het vernieuwen van de dakpannen) met geknikte dakoverstek en bewaarde kroonlijst op klossen. Erfgevel rood gekaleid boven zwarte plint. Rechthoekige muuropeningen onder licht getoogde strek. Uitzonderlijk bewaard witgeschilderd houtwerk: schuiframen met kruisindeling, kleine roedeverdeling en breed geprofileerd kalf, opgeklampte luiken, strokendeur met rechthoekig tweeledig bovenlicht met kleine roedeverdeling. Linker zijgevel met sporen van twee ophogingen en verbredingen: eerste daklijn met muurvlechtingen, drie gedichte vensters. Rechter zijgevel met rondbogige beglaasde beeldnis boven rechthoekige, beluikte laadopening in geveltop. Bewaarde stoep van rode bakstenen op hun kant.

Ten zuidwesten van het erf, boerenhuis (nummer 10). Gedateerd door middel van jaarankers in rechter zijgevel "1841". Verankerde, donkerrode baksteenbouw van vijf traveeën onder zadeldak (golfplaten, naar verluidt oorspronkelijk met stro-dak). Zwartgepekte plint aan erfgevel. Bewaarde stoep van rode bakstenen op hun kant. Oorsponkelijke muuropeningen onder getoogde strek, een vergroot venster, vernieuwd houtwerk. Rechter zijgevel met beluikte laadopening onder licht getoogde strek, bewaard groengeschilderd opgeklampt luik. Rechts daarvan ronde oculus.

Ten oosten van het erf, schuur. Hoog roodbakstenen volume onder zadeldak (rode, mechanische pannen) met brede dakoverstek. Aangepaste muuropeningen onder andere oorspronkelijke dwarsdoorrit nu gedicht.

Grote stal/ schuur parallel aan de straat. Verankerde, rode baksteenbouw van zeven traveeën onder zadeldak (rode, Vlaamse pannen) onder brede dakoverstek op uitgelengde klossen. Aangepaste stalvensters en gedichte dwarse doorrit. Zijgevel met beluikte laadopening boven staldeur, bewaarde roodgeschilderde tweedelige staldeur en opgeklampt luik. Lagere opening voor wagenhuisgedeelte.

Kleine stal. Laag roodbakstenen volume onder zadeldak (rode, Vlaamse pannen) met brede dakoverstek op uitgelengde klossen. Twee deuren onder houten latei, bewaarde tweeledige, opgeklampte staldeuren. Tegen zuidgevel gietijzeren waterpomp.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele, 1844/9, 1891/83.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevecomplex [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206041 (Geraadpleegd op )