erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
206058
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206058

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vroeg 19de-eeuwse hoeve gelegen aan de gemeentegrens met Ruddervoorde. Bestaande uit een boerenhuis en stalling in elkaars verlengde langs de straat en een schuur ten zuiden, georganiseerd rondom een begraasd erf, deels bewaarde boomgaard ten westen. Toegankelijk via een smeedijzeren hek tussen betonpijlers. Boerenhuis, stal en schuur zijn weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1834) samen met een landgebouw links ervan dat wordt afgebroken in 1882. Toenmalig eigenaar is Jan Vancoppenole, landbouwer te Zwevezele. De hoeve is op dat ogenblik toegankelijk via een lange landweg vanaf de "Vossestraete". Zelfde weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843).

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis. Verankerde, donkerrode baksteenbouw van vier traveeën onder zadeldak (blauwe, gelazuurde, mechanische pannen). Sporen van ophoging met oranje baksteen. Twee opkamervensters onder betonnen latei, vernieuwd houtwerk. Aanbouw onder lessenaarsdak aan straatgevel en aan zijgevel. Oorspronkelijke linker zijgevel met muurvlechtingen en beluikte laadopening met blokkader.

Ten noordoosten van het erf, stal. Verankerde, rode baksteenbouw onder zadeldak (rode, mechanische pannen). Muuropeningen onder rollaag.

Ten zuiden van het erf, dwarsschuur. Stijl en regelwerkconstructie met beplanking onder zadeldak (oorspronkelijk stro nu vervangen door golfplaten) met brede, geknikte dakoverstek, bliksemafleider. Centrale dwarsdoorrit. Twee aangebouwde stalletjes aan de erfzijde: donkerrode baksteen onder lessenaarsdak (rode, mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder houten latei, bewaarde tweedelige staldeuren. Links aanbouw onder lessenaarsdak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele, 1882/7.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206058 (Geraadpleegd op )