erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jozef

bouwkundig element
ID: 206062   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206062

Juridische gevolgen

Beschrijving

Opgetrokken in 1962-1964. De kerk is gelegen aan de drukke Wingenesteenweg en bevindt zich op een pleintje gevormd door de Sint-Jozefstraat en de Vlasbloemstraat. De omgeving is grotendeels verhard en ingericht als parking, behalve aan de oostzijde waar een grasveld is aangelegd.

Geschiedenis. De wijk "De Hille" in de noordwestelijke hoek van de gemeente Wingene is ontstaan in de 19de eeuw langsheen de steenweg tussen Brugge en Kortrijk. In 1867 wordt een school "de Mariaschool" gebouwd. Reeds in 1898 denkt de Zwevezeelse pastoor Verstraete aan een tweede parochie op de Hille. In 1938 is er een briefwisseling over dit onderwerp tussen pastoor Nollet en het bisdom. Op 20 oktober 1953 wordt de wijk dan erkend als kapelanie. En bij Koninklijk besluit van 22 januari 1956 wordt "de Hille" uiteindelijk als parochie onder de aanroeping van Sint-Jozef. In eerste instantie wordt de vroegere stelplaats van de Buurtspoorwegen gebruikt als noodkerk. De kerk wordt op 21 juni 1964 gewijd.

Beschrijving. De plattegrond ontvouwt een brede middenbeuk met twee smalle zijbeuken. Ten noorden een vierkante toren die met de kerk is verbonden via een rechthoekig volume (sinds jaren 1970 in gebruik als bibliotheek). Aan de westzijde een rechthoekige strook over breedte van de middenbeuk waarin een portaal, een toegankelijke beeldnis ten noorden en een doopkapel ten zuiden. Alle met rechthoekige plattegrond. Aan de zuidzijde een rechthoekig nutsgebouw. De kerk is grotendeels opgebouwd uit bruin/gele baksteen in combinatie met ruw bekapte natuursteen voor de plint, beton voor de verticale vensterregisters en onderdorpels, dak bedekt met daktegels. Middenbeuk onder monumentaal zadeldak aan weerszijden eindigend in een puntgevel. Aan de westzijde drie toegangsdeuren binnen witstenen omlijsting onder licht gebogen luifel in beton daarboven vijf gekoppelde rechthoekige vensters in een vlakke betonnen omlijsting. Zijgevels van zes traveeën uitgevoerd in vlak metselwerk opengewerkt door telkens vijf gekoppelde rechthoekige vensters binnen een vlakke betonnen omlijsting. Daaronder de zijbeuken van een bouwlaag onder licht hellend lessenaarsdak. Identieke vensters. Vierkante toren onder uiterst smalle naaldspits. In bovenste geleding een torenuurwerk en vier rechthoekige muuropeningen. Daaronder een grote rechthoekige muuropening door middel van betonnen registers ingedeeld in negen smalle openingen waarvan de bovenste drie dienen als galmgaten en de onderste zes ingevuld zijn met wit glas. Onderste geleding met geschrankte kleine rechthoekige vensteropeningen. Sacristie met identieke vijfledige vensters en een rechthoekige deuropening.

Interieur met wit en beige geschilderde bepleisterde wanden en zoldering. Middenbeuk onder gedrukt tongewelf met betonnen gordelbogen. Zijbeuken onder vlak plafond van de middenbeuk gescheiden door rechthoekige openingen tussen betonnen pijlers met blauwe hardstenen plint. Doksaal over de hele breedte van de middenbeuk afgesloten door een betonnen balustrade met rechthoekige verticale openingen. Drie toegangsdeuren binnen vlakke witstenen omlijsting. Ten noorden hiervan een toegankelijke segmentboogvormige beeldnis, en ten zuiden een dito doopkapel afgesloten door een stalen hek. In de zijbeuken een ingewerkte biechtstoel onder betonnen luifel. Vloer bekleed met grijze natuursteen. Kruisbeeld van verzilverd brons van omstreeks 1964 door het Brusselse atelier Van Houtte.

  • LAMS G., VANDEWIELE A., Een verleden voor mensen van heden. Wingene en Zwevezele door de jaren heen, Roeselare, 1990, p. 64-152.
  • SCHATTEMAN S., Historiek Parochie De Hille, in Ons Wingene, jaarboek van de Heemkundige Kring, Wingene, 1998, p. 40-48.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Gilté, Stefanie, Baert, Sofie


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206062 (Geraadpleegd op 20-05-2019)