erfgoedobject

Hoeve met vrijstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID
206069
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206069

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve bestaande uit vrijstaande bestanddelen rond een achterliggend begraasd erf, minimaal opklimmend tot de 18de eeuw. Boerenhuis gedateerd "1777" door middel van witte baksteenkoppen en -strekken in rechter zijgevel.

Geschiedenis. Reeds in het landboek van Zwevezele (1692) is hier een hoeve opgetekend, bewoond door Laurens Joeije, molenaar op de Stampkotmolen. In 1777 (cf. datering rechter zijgevel) is de hoeve eigendom van de Sint-Maartenskerk te Kortrijk. Met de Franse Revolutie gaat de hoeve over naar het armenbestuur van Kortrijk. Op het primitief kadasterplan (circa 1834) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) weergegeven als een hoeve met achterliggend twee grote en twee kleine nutsgebouwen, gelegen in een boomgaard. Rechts van het boerenhuis bevond zich een moestuin. Toenmalige eigenaars zijn de weduwe en kinderen van rentenier Declercq uit Oostende. Op een oudere, ongedateerde foto afgebeeld met een meidoornhaag rechts van het gebouw en een achterliggende boomgaard. Witgeschilderde ramen in de voorgevel met T-indeling en grote roedeverdeling en witgeschilderde luiken.

Beschrijving. Ten zuiden van het erf, boerenhuis. Verankerde, rode baksteenbouw van zes traveeën onder een zadeldak (rode, Vlaamse pannen), restant van gepekte plint. Staande bouwnaad rechts van de deur wijzend op een verbouwing of uitbreiding voor 1834. Brede gepleisterde kwartholle band onder brede dakoverstek. Licht getoogde muuropeningen, vernieuwd houtwerk aan de straatzijde. Bewaarde bordestrap van drie blauwhardstenen treden met sporen (dookgat) van een ijzeren leuning. Rechter zijgevel met muurvlechtingen en datering "1777" door middel van witte baksteenkoppen- en strekken. Centrale, beluikte kelderopening onder getoogde strek met buitentrap. In geveltop links en rechts twee beluikte laadopeningen onder getoogde strek. Links gedichte muuropening onder houten latei. Achtergevel met drie opkamervenster voorzien van vermoedelijk 18de-eeuwse luiken met brede, geprofileerde klampen.

Enkel het meest noordelijke nutsgebouw is bewaard gebleven.

  • HEEMKUNDIGE KRING ONS WINGENE, Fototheek.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele.
  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2571.
  • VANDEWIELE A., Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 455.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met vrijstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206069 (Geraadpleegd op 14-04-2021)