erfgoedobject

Burgerhuis van 1878

bouwkundig element
ID
206076
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206076
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerwoning van 1878
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Burgerhuis van 1878 geëvolueerd uit een hoeve/ herberg/ brouwerij die al in de 16de eeuw bekend stond als "’t herteken".

Geschiedenis

Aan dit kruispunt bevonden zich al in de 16de eeuw drie herbergen: het "Jaegerken" op de oostelijke hoek van de Zeswegstaat/ Sprietstraat en de Herreweg en het "Haeswindeke" langs de westzijde van de Herreweg net voor de kruising met de Zeswegestraat/ Sprietstraat. Een verkoopakte van 1567 vermeldt hier herberg "’t Hertgin ter Duunt". Op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) is hier een bakstenen gebouw onder zadeldak aangeduid als "den hert". Ook op de site van het "haesewindeke" zijn drie gebouwen weergegeven. Een volgende akte van 1577 omschrijft "’t Hertken" als "De hofstede ende hostelrie met wuenhuus, stallen en brauwerie". In 1676 is de herbergfunctie verdwenen en wordt de site aangeduid als hofstede. In het landboek van 1692 is een gebouw binnen een begroeid erf opgetekend. De Ferrariskaart (1770-1778) toont drie gebouwen in U-vormige opstelling gelegen in een boomgaard. Weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1834) als een hoeve eigendom van landbouwer Josephus Maes-Desloovere. Bestaande uit een boerenwoning met aangebouwde stal links een achterliggend nutsgebouw en een schuur in een boomgaard. In 1860 wordt de straat rechtgetrokken en verbreed en hiervoor wordt een nutsgebouw achter de schuur afgebroken. In 1878 wordt het huidige burgerhuis op de hoek gebouwd samen met een aangebouwd bakhuis links. Dezelfde mutatieschets vermeldt dat meer dan 10 jaar daarvoor de oorspronkelijke boerenwoning met de geïntegreerde stal zijn heringericht als twee woningen. In 1880 verbouwt Karel Delodder het noordelijke gedeelte van deze tweewoonst tot een ‘suikerdrogerij’ of ast en wordt ten zuiden een nutsgebouw aangebouwd. Op een schets van 1931 is het gebouw rechts van het woonhuis al gebouwd en aangeduid als magazijn. Op een niet gedateerde foto zijn de vensters op de begane grond beluikt.

Beschrijving

Woning. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen in dubbelhuisopstand onder een schilddak (blauwe, geglazuurde, mechanische pannen). Verankerde baksteenbouw met beraapte (rotsbepleistering) voor- en linker zijgevel met wit bepleisterde omlijsting van muuropeningen en hoekkettingen. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd houtwerk. Linker zijgevel met blinde rechthoekige vensteropening in wit bepleisterde omlijsting. Rechts daarvan rondbogige beeldnis in wit bepleisterde omlijsting onder bekronend kruis.

Rechts van woning, schuur. Verankerde, rode baksteenbouw onder zadeldak. Centrale dwarsdoorrit afgesloten door opgeklampte poort.

Achterliggende hoevegebouwen in rode baksteen onder zadeldaken (rode, Vlaamse pannen). Moeilijk zichtbaar van op de openbare weg.

  • Heemkundige Kring Ons Wingene, Fototheek.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele, 1860/6, 1879/5, 1881/11, 1931/95.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 2571.
  • LAMS L. 2003:Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele, Ons Wingene, jaarboek 6 (deel 2), 87.
  • VANDEWIELE A. 1981: Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 450-451.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis van 1878 [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206076 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.