erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
206106
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206106

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Ter plaatse van nummers 2 en 4 en de belendende bebouwing aan Grote Markt stonden hier eertijds de zogenaamde "kapittelhuizen", opgericht in de 17de eeuw (zie straatinleiding). Het huidige nummer 2, een drie bouwlagen en dito traveeën tellend breedhuis onder steil zadeldak met overluifeld laadvenster, is het resultaat van een verbouwing van 1857 van een ouder, twee traveeën breed pand naar ontwerp van architect Ch. Smets. Gevelopstand met klassiek uitzicht, beschilderd, met verkleinende rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting en voorzien van siersluitstenen, voorts spiegeldecor en doorgetrokken lekdrempels die op de tweede verdieping sinds 1967 onderbroken zijn voor de verlaagde vensters. Gemoderniseerde begane grond.

In het huidig voorkomen, dateert het belendende pand links uit de tweede helft 20ste eeuw: nummer 4 van 1964, als verbouwing van een voorheen twee traveeën breed pand door architect L. Caels.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 23060 (bouwvergunning 06.04.1857); dossier 118092/5763 (bouwvergunning 13.02.1964), dossier 120451/6529 (bouwvergunning 22.05.1967).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206106 (Geraadpleegd op 21-04-2021)