erfgoedobject

Ensemble van woonhuizen

bouwkundig element
ID
206114
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206114

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ensemble dat volgens archiefgegevens van 1838 eertijds één pand vormde en blijkbaar deel uitmaakte van het belendende "Oratoriënhof", doch in een latere fase werd afgesplitst. Volgens een bouwvergunning werd het straatpand in 1903 opgedeeld in een tweewoonst en naar ontwerp van architect C. Goemans verbouwd met een nieuwe, terugwijkende voorgevel op de in 1858 vastgestelde rooilijn en gelijkvloerse winkelpuien op de oude rooilijn van 1838.

Combinatie van twee smalle breedhuizen en een diephuis, onder zadelbedaking: aan de straat drie bouwlagen hoog en tweemaal één travee breed, met nog vrij goed bewaarde identieke houten winkelpuien met neoclassicistische vormgeving, afgelijnd door een ijzeren leuning, en een terugwijkende bovenbouw met neorenaissance-inslag getypeerd door het materialencontrast en karakteristieke ornamenten. Van het twee bouwlagen hoge diephuis, een oudere kern, is de verankerde en heden gecementeerde achtertuitgevel met schouderstukken en aangepaste ordonnantie gedeeltelijk zichtbaar.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief: dossier 65291 (bouwvergunning 29.10.1903).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Klooster Oratoriënhof

  • Is deel van
    Mechelsestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van woonhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206114 (Geraadpleegd op )