erfgoedobject

Modernistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
206122
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206122

Juridische gevolgen

Beschrijving

Halfvrijstaande modernistische woning met voortuintje binnen behouden ommuring, in 1936 ontworpen door architect E. Mispelter. Opgetrokken aan de voormalige "Jeruzalemgang", ter plaatse van de voormalige (1720 gedateerde) herberg "Jeruzalem" waarvan de gevels op initiatief van Kanunnik Thiéry werden heropgebouwd aan de portierswoning van het Landbouwinstituut (Katholieke Universiteit Leuven, Arenbergpark).

Rode baksteenbouw van drie bouwlagen en drie traveeën onder plat dak, met karakteristieke opbouw en vormgeving gekenmerkt door de hoekafrondingen van de gevelpartijen en de dieperliggende inkomportiek, de golvende lijnvoering van de balkons met buisrelingen en verder door het verspringend volume van de brede vensterpartij met patrijspoorten ter verlichting van de traphal. Gevels voorts opengewerkt door brede drielichten, de linker zijgevel door horizontaliserende tweelichten, de achtergevel door bredere tweelichten en bandvensters. Omlopende dakrand afgezet door groen geglazuurde, rechtopstaande dakpannen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 96710 (bouwvergunning 26.09.1936).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modernistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206122 (Geraadpleegd op )