erfgoedobject

Placet-complex

bouwkundig element
ID: 206123   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206123

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Placet-complex
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Voormalig klooster van de broeders van de christelijke scholen, ook Placet-complex genoemd, dat in 1888 hoofdzakelijk naar ontwerp van J. Helleputte gebouwd werd en een klooster, een kapel, een normaalschool, een portierswoning en een oefenschool op een ommuurde site omvatte.

In 1934 uitgebreid met een gebouw aan de hoek met de Brusselsestraat (L. David, Herstal), werd de oude oefenschool in 1959 vervangen door een nieuw schoolgebouw naar ontwerp van V. Broos, heden Sint-Jansschool. Met uitzondering van de nog bestaande portierswoning en het kapelletje, werd de rest van de gebouwen volledig gesloopt in 1978 en in 1990 vervangen door appartementenblokken: het huidige Keizershof.

Grondig "gerestaureerde" portierswoning uit 1888 van vijf traveeën en één bouwlaag onder een leien zadeldak, met een hoger opgetrokken middentravee onder een tentdak. Het pand in neotraditionele stijl wordt gekenmerkt door een zandstenen plint, dito speklagen, een tudorboogvormige poortdoorgang, bol-, kruis- en kloosterkozijnen en een dubbele muizentandfries.

In de tuin, een kapelletje in neogotische stijl, dat vermoedelijk deel uitmaakt van de oorspronkelijke aanleg. Octogonaal bedehuisje, opgetrokken in rode en gesinterde baksteen, met spitsboogvensters, hardstenen afzaten en een tudorboogdeur onder een leien tentdak met smeedijzeren kruis en dakkapelletje met driepas-windbord.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 47662 (bouwvergunning 16.02.1888); dossier 92581 (bouwvergunning 28.08.1933); dossier 92856 (bouwvergunning 20.09.1933); dossier 115697/4047 (bouwvergunning 02.06.1960).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Placet-complex [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206123 (Geraadpleegd op 18-01-2021)