erfgoedobject

Modernistische villa

bouwkundig element
ID
206125
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206125

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Modernistische villa
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Villa in modernistische stijl, in 1936 door de Brusselse architect Josse Franssen ontworpen en opgetrokken in gele baksteen op een niervormig grondplan dat het panorama op de dieper gelegen stad optimaliseert. In het oorspronkelijk ontwerp werden de twee bouwlagen hoge gevels gekenmerkt door een sterke eenvoud, met een door twee diagonale trapvensterpartijen doorsneden straatgevel (noord), bandvensters aan de tuin- of panoramazijde (zuid), en hoekvensters in de zijgevel (west). Typerend zijn de doorgedreven geometrie van de gevels, de dieper gelegen toegangsdeur met zijlicht, de vensters met gekleurd geometrisch glas in lood en het dakterras. In 1949 naar ontwerp van Josse Franssen toegevoegde garage en later grotendeels gedichte trap- en bandvensters, respectievelijk aan de straat- en de panoramazijde.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 97215 (bouwvergunning 07.10.1936); dossier 105538 (bouwvergunning 16.05.1947).
  • VERLOOVE C., De modernistische architectuur vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het oeuvre van Josse Franssen (1906-1990) in Leuven en omgeving, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1997, p. 36-52.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modernistische villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206125 (Geraadpleegd op 06-03-2021)