erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van J.B. Lauwers

bouwkundig element
ID: 206175   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206175

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vier bouwlagen hoge rijwoning met plat dak, een voorbeeld van regionaal baksteenmodernisme naar ontwerp van J.B. Lauwers uit 1932. De gevelopstand wordt gekenmerkt door een uitgesproken volumewerking in de vorm van rechthoekige erkers en balkons in de bovenbouw. Voorts een spel van horizontale lijnen door de pseudo-bandvensters met lekdrempels van keramische tegels en verticale accenten in de vorm van betonnen vensterstijlen.

Het schrijnwerk van de vensters werd vernieuwd; de deur en een deel van het hekwerk van de voortuin, beide met buisrelingen en motieven uit de "pakketboot"-stijl, bleven bewaard.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 92365 (bouwvergunning 18.10.1932).
  • AMELYNCK J., De moderne woning in Groot-Leuven van 1928 tot 1940. Een aanzet tot inventarisatie en analyse (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), Katholieke Universiteit Leuven, 1988, p. 65, 134, 191, 210.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis naar ontwerp van J.B. Lauwers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206175 (Geraadpleegd op 31-05-2020)