erfgoedobject

Stadswoning naar ontwerp van G. Sterckx

bouwkundig element
ID
206186
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206186

Juridische gevolgen

Beschrijving

Enkelhuis, met een voor de vestenarchitectuur eerder zeldzame gecementeerde lijstgevel, ontworpen door G. Sterckx in 1914. Het pand telt drie bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak. De straatgevel is volledig vlak gecementeerd, met decoratieve reliëfs in de borstweringen van de vensters en horizontaal geleed door een hoge, hardstenen plint, dito waterlijsten en een houten kroonlijst op siermodillons. De traditionele gevelopstand met smalle deur- en brede venstertravee wordt getypeerd door een driezijdige erker op rocaille-console in de tweede, een drielicht met balkon in de derde bouwlaag, en een gebogen houten kroonlijst op consoles. Opvallend zijn de afgeronde bovenhoeken van de steekboogvormige en rechthoekige muuropeningen, overgenomen in het houten schrijnwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 75921 (bouwvergunning 08.06.1914).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning naar ontwerp van G. Sterckx [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206186 (Geraadpleegd op )